Ministerstwo Edukacji i Nauki

09.05.2021
PL EN
20.11.2020 aktualizacja 20.11.2020

Min. Czarnek wziął udział w Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego EOSW

Szkolnictwo wyższe jest ważnym miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka we wszystkich jego wymiarach – wskazał w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas Konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego EOSW, która odbyła się w formie online z Rzymu.

Jak podał w czwartek w komunikacie resort nauki, Konferencje Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) odbywają się co 2−4 lata i są miejscem podsumowania osiągnięć od poprzedniej konferencji (Paryż 2018 r.) oraz wskazaniem zadań do realizacji w okresie do kolejnej konferencji (Albania 2024 r).

Głównymi tematami rzymskiej konferencji były: wolność akademicka, wzmacnianie wymiaru społecznego w szkolnictwie wyższym oraz usprawnienie procesu nauczania i uczenia się.

„Włączając się w podejmowaną dziś dyskusję, pragnę zwrócić uwagę, że szkolnictwo wyższe jest ważnym miejscem kształtowania osobowości młodego człowieka we wszystkich jego wymiarach. Nie tylko w celu zdobycia kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, ale przede wszystkim dla życia w społeczeństwie, podejmowania odpowiedzialności i tworzenia w nim warunków do wszechstronnego rozwoju” – zaznaczył w swoim wystąpieniu (wygłoszonym w j. włoskim) minister Przemysław Czarnek, cytowany w komunikacie resortu nauki.

Jak podało MNiSW, minister akcentował także rolę uczelni w procesie przekazywania wartości i uczenia postaw otwartych na prawdę i dobro. „Wychowanie młodego pokolenia to zasadnicze zadanie szkolnictwa wyższego i w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego potrzeba, abyśmy zdecydowanie wspierali te działania, czasem ich bronili, jak robią to obecnie studenci i kadra akademicka na Białorusi” – powiedział Czarnek.

Zwrócił szczególną uwagę na potrzebę ścisłej współpracy w ramach badań naukowych i wymianę doświadczeń dotyczących zwalczania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych.

Podkreślił też rolę kształcenia i doskonalenia kadry akademickiej zarówno w zakresie kompetencji pedagogicznych czy informatycznych, jak i umiejętności właściwego stawiania wymagań, kształtowania charakterów studentów i etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji.

Wskazał również na duże znaczenie ma mobilności akademickiej. „Mam nadzieję, że już wkrótce pobyty w innych krajach, spotkania ze studentami czy pracownikami uczelni oraz poznawanie ich kultury, języka i zwyczajów, znów będą możliwe” – zaznaczył polski minister.

Poza ministrem Czarnkiem w spotkaniu uczestniczyła też wiceminister nauki Anna Budzanowska.

Resortu nauki przypomniał, że w skład powołanego w 2010 r. Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (ang. European Higher Education Area, EHEA) wchodzi 48 państw, których przedstawiciele spotykają się w ramach tzw. Grupy Kontynuującej Prace (Bologna follow-up Group).

Grupa ta przygotowała komunikat, w którym została podkreślona istotna rola takich wartości jak autonomia uczelni, wolność akademicka, udział studentów i kadry akademickiej w zarządzaniu uczelnią oraz publiczna odpowiedzialność za szkolnictwo wyższe - podało MNiSW.(PAP)

agt/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021