Ministerstwo Edukacji i Nauki

26.10.2021
PL EN
05.10.2021 aktualizacja 05.10.2021

Otwarto Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy

04.10.2021. Wdowa po Andrzeju Wajdzie Krystyna Zachwatowicz-Wajda (P), dyrektor otwieranego Centrum Filmowego prof. Mirosław Przylipiak (L), rektor Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Stepnowski (C) podczas otwarcia Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy. PAP/Adam Warżawa 04.10.2021. Wdowa po Andrzeju Wajdzie Krystyna Zachwatowicz-Wajda (P), dyrektor otwieranego Centrum Filmowego prof. Mirosław Przylipiak (L), rektor Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Stepnowski (C) podczas otwarcia Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy. PAP/Adam Warżawa

Na Uniwersytecie Gdańskim powstało Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy. Otwarto je w poniedziałek podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022. Zadaniem nowej jednostki jest m.in. kontynuowanie tradycji filmoznawczej na uczelni.

Z powodu pandemii w uroczystości inauguracji wzięła udział ograniczona liczba gości. Wydarzenie było transmitowane i dostępne online dla wszystkich zainteresowanych.

"W nowy rok akademicki wchodzimy z nadzieją, że mimo grożącej nam kolejnej fali pandemii, możliwy będzie stopniowy powrót do normalności. Wszyscy chcemy, by w ciągu roku puste korytarze uczelni zapełniły się studentami, jednak dzisiaj część zajęć wciąż będzie prowadzona zdalnie, gdyż bezpieczeństwo nas wszystkich jest dla nas priorytetem. Nieustannie zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do udziału w Narodowym Programie Szczepień. Wychodząc na przeciw niezdecydowanym zorganizowaliśmy własne punkty szczepień przeciw COVID-19" - powiedział rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Nawiązał m.in. do bieżącej działalności UG, osiągnięć studentów i pracowników, współpracy z pozostałymi uczelniami w Gdańsku. Wspomniał także o prowadzonych przez uniwersytet inwestycjach.

W czasie inauguracji odczytano list od prezydenta RP Andrzeja Dudy. "Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie wszelkich przejawów ludzkiej aktywności - to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu" - napisał w liście prezydent.

Jak dodał, "w murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzeń dyskusji".

"Uczelnie zajmują wyjątkowe miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi. Stąd tak ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu. Wymaga to od wszystkich ludzi nauki wielkiego poczucia odpowiedzialności, ale również mądrej i przemyślanej polityki państwa" - zaznaczył Duda.

Podczas uroczystości otwarto Uniwersyteckie Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy. "Jestem niezwykle wzruszona. To filmowe centrum jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Dziękuję za tę inicjatywę" - powiedziała wdowa po Andrzeju Wajdzie prof. Krystyna Zachwatowicz.

Podkreśliła, że reżysera połączyły z Gdańskiem trzy wybitne obrazy: "Człowiek z marmuru", "Człowiek z żelaza" i "Wałęsa. Człowiek z nadziei". Stanowią one artystyczny zapis najważniejszych wydarzeń wolnościowych w powojennej Polsce, w których Gdańskowi przypadła rola główna. Przypomniała, że w 2005 r. Wajda otrzymał tytuł doktora honoris causa UG.

Nowo powołane Centrum Filmowe ma scalać, integrować i intensyfikować działalność filmową na uniwersytecie. W ramach jego funkcjonowania uczelnia planuje kontynuować takie inicjatywy, jak m.in. wydawanie pisma naukowego "Panoptikum", internetowego magazynu filmowego "Cinerama", organizację krajowych i międzynarodowych konferencji filmoznawczych oraz festiwali i przeglądów filmowych.

Jak wyjaśnił dyrektor Centrum Filmowego prof. Mirosław Przylipiak, jednostka ma stać się znaczącym miejscem na mapie kulturalnej Trójmiasta. Centrum skupi się na wspomaganiu działalności naukowej oraz pomaganiu w organizacji produkcji filmów studenckich. Zajmie się też organizacją pokazów filmowych otwartych dla wszystkich mieszkańców Gdańska i okolic, a także organizacją wystaw związanych z filmem i mediami. Ważną częścią działalności będzie także edukacja filmowa dzieci i młodzieży.

Działania Centrum Filmowego - pokazy, wystawy, spotkania - będą się odbywały w pomieszczeniach Biblioteki Głównej UG, wyposażanej w profesjonalny sprzęt.

W założeniach jest również budowa Centrum Ruchomego Obrazu. "Planujemy wybudowanie osobnego budynku, który pełniłby rolę szeroko pojmowanego Wydziału Artystycznego i w którym skupiałyby się prowadzone na UG działania naukowe i popularyzacyjne związane z kulturą i sztuką. Budynek ten, oprócz gabinetów pracowników oraz sal dydaktycznych, zawierałby również sale do pokazów filmowych i przedstawień teatralnych, przestrzeń wystawienniczą, studio filmowe, studio nagrań, montażownię oraz pracownię obrazu przetworzonego, tj. pracownię animacji, gamingu, virtual reality, videoartu" - wyjaśnił prof. Przylipiak.

Wydarzeniu towarzyszył też wernisaż wystawy "Wajda. Człowiek z Gdańska". Ekspozycja prezentuje ponad 150 rysunków i akwarel reżysera, a także ponad 50 plakatów jego filmów. Wszystkie prace udostępniło ze swoich zbiorów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Wystawę będzie można oglądać w bibliotece UG do 30 stycznia 2022 r. (PAP)

Autor: Anna Wydorska

anm/ ekr/

Przed dodaniem komentarza prosimy o zapoznanie z Regulaminem forum serwisu Nauka w Polsce.

Copyright © Fundacja PAP 2021