02.03.2021
PL EN
09.03.2015 aktualizacja 09.03.2015

Łowcy fok z epoki kamienia w Gdańsku

Fot. materiały prasowe Fot. materiały prasowe

Do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej prezentowana będzie wystawa, dotycząca różnych aspektów życia mieszkańców osady z III i II tysiąclecia p.n.e., położonej na Bałtykiem, w rejonie dzisiejszego Rzucewa nad Zatoką Pucką.

Na ekspozycji nie zabraknie licznych zabytków – naczyń ceramicznych stosowanych w życiu codziennym czy broni wykonanej z krzemienia i kamienia, służącej również do polowań na foki. Poruszono tematykę obróbki bursztynu i sposobów zdobywania pożywienia. Uzupełnieniem wystawy są rekonstrukcje narzędzi krzemiennych i stroju dawnego łowcy. „Celem wystawy jest też pokazanie, w jaki sposób neolityczny łowca korzystał z otaczającego go środowiska przyrodniczego” – informują muzealnicy.

W rejonie wykopalisk, gdzie odkryto relikty osady, znajduje się obecnie Park Kulturowy - w miejscu dawnych domów i pracowni powstały ich rekonstrukcje.

Ekspozycja ma na celu także przybliżenie tego miejsca, które znane jest archeologom od bardzo dawna. Już w 1894 roku odkryto tam ślady osady z późnej epoki kamienia. Pierwsze badania wykopaliskowe wykonał Hugo Conwentz – dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku. Później, w okresie międzywojennym, prace wykopaliskowe prowadzili profesorowie Józef Kostrzewski i Konrad Jażdżewski. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wznowiło prace terenowe w obrębie pradziejowej osady w 1984 roku, które prowadzono do 2013 roku. Przeprowadzone badania archeologiczne w Rzucewie pozwoliły na poznanie relacji środowiska z człowiekiem w epoce kamienia.

Poznański archeolog, prof. Józef Kostrzewski, wprowadził do literatury naukowej termin „kultura rzucewska”. Oznacza on zespół zabytków archeologicznych takich jak: naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i kamienne, charakterystyczną zabudowę osad (prostokątne domy słupowe), sposób zdobywania pożywienia – typowy dla plemion rybacko-łowieckich żyjących nad Zatoką Gdańską i Pucką oraz Zalewem Wiślanym i Kurońskim.

Kuratorem wystawy "Osada łowców fok z epoki kamienia nad Zatoką Pucką" jest Danuta Król z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

PAP - Nauka w Polsce

szz/ krf

Copyright © Fundacja PAP 2021