21.10.2018
PL EN
15.12.2017 aktualizacja 18.12.2017

23 mln zł unijnego dofinansowania na projekty z udziałem Politechniki Łódzkiej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Politechnika Łódzka wspólnie z konsorcjantami otrzymała dofinansowanie dla sześciu projektów realizowanych ze środków unijnych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Łączna kwota dofinansowania to ponad 23 mln zł, z czego ponad 8,5 zł mln przeznaczone jest dla naukowców z PŁ. O środki w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mogły ubiegać wyłącznie konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

„Nasza uczelnia odniosła sukces, gdyż spośród wszystkich uczelni w Polsce uzyskała dofinansowanie do największej liczby projektów. W przypadku czterech projektów Politechnika Łódzka jest liderem konsorcjum, w kolejnych dwóch jest partnerem” - poinformowała rzeczniczka PŁ Ewa Chojnacka.

Projektem z największym dofinansowaniem w wysokości ok. 8 mln zł są „Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania”. W tym projekcie liderem jest Wydział Chemiczny PŁ, a partnerami uczelni są spółki Tricomed, Bella oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego.

„Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” to projekt, który otrzymał niemal 4,3 mln zł unijnego wsparcia. Liderem konsorcjum jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a parterami PGE Dystrybucja, Politechnika Lubelska, Apator Elkomtech.

Niewiele mniej bo 4,2 mln dotacji otrzymał projekt nowej generacji platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi. I w tym przypadku liderem projektu jest Politechnika Łódzka (Wydział EEIA), a parterem firma Netrix.

Projekt dotyczący opracowania systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków, minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Na jego realizację konsorcjum otrzymało 3,2 mln zł.

Ponad 2,4 mln zł otrzymało konsorcjum, którego liderem jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex na opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania. Parterami w konsorcjum są obok Politechniki Łódzkiej, firmy - Lubawa i Miranda.

Łódzka uczelnia jest także partnerem w projekcie dotyczącym nowoczesnej technologii bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. W tym projekcie liderem jest Instytut Technologii Drewna, a w skład konsorcjum wchodzą także: Politechnika Poznańska oraz Nasycalnia Podkładów w Koźminie Wielkopolskim. Wartość tego projektu to ponad 1,1 mln zł.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2018