20.10.2018
PL EN
28.12.2017 aktualizacja 28.12.2017

Rząd przyjął projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Stworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz, skupiającej obecnie funkcjonujące instytuty naukowe, przewiduje projekt ustawy przyjętej w czwartek przez rząd. Sieć Łukasiewicz ma stanowić zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, przedłożony został przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu, projekt ustawy zakłada reformę instytutów badawczych, w wyniku której ma powstać efektywne zaplecze naukowe do realizacji strategicznych programów rządowych. W tym celu, w oparciu o potencjał obecnie funkcjonujących instytutów badawczych, powołana zostanie Sieć Badawcza: Łukasiewicz. Jej działalność będzie koordynowało Centrum Łukasiewicz. O rozwiązaniu tym mówił w swoim exposé premier Mateusz Morawiecki.

"Głównym celem działania Sieci Łukasiewicz będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do zadań sieci należeć będzie także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki" - czytamy w komunikacie CIR.

"Sieć Badawcza Łukasiewicz pozwoli na realizację dużego potencjału polskich instytutów badawczych, który w większości jest dzisiaj tak naprawdę marnowany" - powiedział w środę PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Jak zauważył, żaden z instytutów nie jest obecnie na tyle silny, by mógł stanowić realną konkurencję dla instytutów europejskich, np. w rywalizacji o europejskie granty. "Budując Sieć Łukasiewicz, staramy się dogonić - a nawet nieco przegonić - to, co wydarzyło się już w Niemczech i we Francji (w obydwu tych krajach istnieją już duże sieci instytutów badawczych - PAP). Połączone w sieć instytuty będą miały dostęp nie tylko do własnych zasobów, ale też do zasobów wszystkich innych instytutów" - mówił wiceminister.

Dardziński dodał, że Sieć Badawcza Łukasiewicz "jest jednym z głównych elementów +trzeciego filaru+ strategii premiera Gowina. Chodzi o to, aby polska nauka, w tym - instytuty badawcze, w większym stopniu otwarła się na współpracę z przedsiębiorcami, zwłaszcza przedsiębiorcami polskimi".

Sieć Łukasiewicz ma być zapleczem technologicznym i intelektualnym administracji publicznej oraz stworzyć pomost między nauką a gospodarką. Jej utworzenie - według projektodawców - ma zapewnić efekt synergii, płynący z koordynacji tematyk badawczych oraz skupiania wiedzy i zasobów w ramach tych samych obszarów tematycznych wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak podkreśla CIR, pozwoli to uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych przez poszczególne instytuty.

Dzięki temu będzie również możliwe realizowanie bardziej skomplikowanych projektów badawczych, wymagających większych nakładów - również projektów międzynarodowych. Dzięki współpracy z uczelniami, instytuty wchodzące w skład sieci będą mogły wpływać na realizację procesu kształcenia kadr dla gospodarki. "Koordynując pracę wszystkich instytutów, Centrum będzie w stanie realnie walczyć o polskie projekty badawcze na skalę europejską i globalną" - ocenił Dardziński w rozmowie z PAP.

Sieć Łukasiewicz ma się stać "silną, rozpoznawalną marką (...), zbudowaną na jakości prowadzonych badań i usług". Jej stworzenie jest ważne dla aktywności międzynarodowej i współpracy z kontrahentami publicznymi i prywatnymi.

Projekt przewiduje, że za wprowadzenie jednolitych zasad wykorzystywania infrastruktury badawczej będącej w dyspozycji instytutów działających w ramach Sieci Łukasiewicz odpowiedzialne będzie Centrum Łukasiewicz. Pozwoli to zoptymalizować koszty utrzymania tej infrastruktury oraz politykę jej udostępniania dla podmiotów zewnętrznych (jednostek naukowych oraz przedsiębiorców), jak również nakłady inwestycyjne niezbędne do utrzymania i rozwoju potencjału badawczego sieci.

Centrum będzie mogło samodzielnie realizować projekty badawcze ważne dla realizacji polityki gospodarczej państwa. Będzie też koordynowało realizację takich projektów przez instytuty skupione w sieci. Centrum będzie też odpowiedzialne za koordynację i wsparcie procesów komercjalizacyjnych wyników prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie to umożliwi instytutom i ich pracownikom bardziej efektywną komercjalizację oraz transfer wiedzy do gospodarki.

Według projektu ustawy w Centrum Łukasiewicz ma być zatrudnionych ok. stu osób. Dardziński zastrzegł, że w praktyce może to być nieco mniej. "Chcielibyśmy również, żeby część osób pracujących w Centrum Łukasiewicz pracowała równocześnie w instytutach będących częścią Sieci" - dodał wiceminister.

Instytuty badawcze, które nie wejdą w skład Sieci Łukasiewicz, nadal będą funkcjonowały na podstawie obowiązującej ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Sieć Badawcza: Łukasiewicz rozpocznie działalność 1 kwietnia 2018 r. (PAP)

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2018