24.01.2019
PL EN
14.02.2018 aktualizacja 14.02.2018

Rzeszów/Studenci i pracownicy politechniki zdobędą nowe kwalifikacje dzięki wsparciu z UE

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad dwa tysiące studentów Politechniki Rzeszowskiej (PRz) oraz ponad 100 pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe dzięki wsparciu finansowemu z UE w wysokości ponad 19,2 mln zł.

Umożliwi im to czteroletni projekt „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”, który uczelnia będzie realizować od października br.

Jak poinformował PAP dr inż. Sławomir Stec, dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej, w ramach projektu studenci będą brać udział w szkoleniach, zajęciach warsztatowych, na których zdobędą nowe kwalifikacje, potwierdzone certyfikatami uznawanymi w kraju i zagranicą.

Będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach praktycznych, prowadzonych innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, również w języku obcym, w zajęciach realizowanych wspólnie z pracodawcami na terenie uczelni, czy w ramach wizyt studyjnych u pracodawców.

Przewidziano także płatne staże dla ponad tysiąca studentów, które będą się odbywać w specjalnie dobranych placówkach o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, dzięki czemu uzupełnią zdobytą wiedzę teoretyczną praktycznymi umiejętnościami.

„Odbycie wysokiej jakości staży na poszczególnych wydziałach PRz pozwoli studentom na poznanie, w sposób praktyczny, oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego wobec nich jako przyszłych pracowników. Studenci zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy” – podkreślił dyr. Stec

Projekt obejmie też 108 pracowników dydaktycznych i administracyjnych z sześciu wydziałów PRz. Jest to - jak zauważył Stec - nowością w tego tupu projektach. Pracownicy będą mogli podnieść swoje kompetencje dydaktyczne, informatyczne i zarządcze.

Część z pracowników odbędzie także staże dydaktyczne w USA; a niektórzy będą mogli pogłębić znajomość języka obcego.

Projekt „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” będzie realizowany od 1 października br. do 30 września 2022 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to prawie 19,8 mln zł, z czego uczelnia otrzyma ponad 19,2 mln zł dofinansowania. Jest to – jak ocenił Stec - najwyższa wartość projektu spośród wszystkich rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu. O dofinansowanie w ramach konkursu ubiegało się 35 uczelni z całego kraju - 28 projektów zakwalifikowano do dofinansowania.

Rzeczniczka uczelni Katarzyna Kadaj-Kuca przypomniała, że jest to już ósmy projekt Politechniki Rzeszowskiej w ostatnim półroczu, który otrzymał dofinansowanie. Łączna wartość tych projektów wynosi ponad 41 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie to około 39 mln zł. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała

api/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019