18.12.2018
PL EN
06.03.2018 aktualizacja 06.03.2018

Politechnika Śląska proponuje nowe formuły kształcenia dualnego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nowe formuły kształcenia dualnego proponuje bądź inicjuje Politechnika Śląska. To nie tylko klasyczne programy kształcenia – o charakterze dualnym, ale też rozwijane z zewnętrznymi partnerami sieci akademickie czy centra kompetencji.

Mówiono o tym w poniedziałek w Gliwicach, podczas II Konferencji Edukacja Dualna EDUAL, z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Jak przypomniał rektor organizującej wydarzenie Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, uczelnia w 2016 r. przyjęła pierwszych studentów na studia dualne, dostosowując się do potrzeb rynku pracy, ale też poziomu rozwoju technologicznego.

„Kształcenie dualne staje się ważnym elementem kształcenia akademickiego” - zaznaczył rektor akcentując, że jednym z głównych celów edukacji dualnej jest wykształcenie absolwenta przygotowanego do wprowadzenia i wykorzystania zaawansowanych technologii. Inżynier ten powinien rozumieć rozwijające się środowisko przemysłu przyszłości, dostosować się do wymogów nowej koncepcji systemów wytwórczych, umieć funkcjonować w nich i zmieniać je.

„Upowszechnienie nauczania w trybie dualnym w warunkach gospodarki globalnej to jednak wielkie wyzwanie organizacyjne i logistyczne, związane m.in. z zapewnieniem wystarczającej liczby odpowiednich partnerów przemysłowych i możliwości zdobywania przez studentów właściwych kompetencji w trakcie odbywanych staży przemysłowych” - zastrzegł prof. Mężyk.

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek wskazał podczas konferencji, że strefa to miejsce funkcjonowania prawie 300 firm – globalnych, ale też mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyjaśnił, że władze KSSE zaangażowały się w studia dualne wobec potrzeby zapewnienia inwestorom niezbędnych kadr.

„Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do wykwalifikowanych pracowników, to wciąż jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych w naszym regionie” - zaznaczył Michałek, wskazując też, że w kształcenie dualne przy współpracy z Politechniką i KSSE zaangażowani są głównie inwestorzy z branży motoryzacyjnej.

Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Anna Timofiejczuk przypomniała, że jeszcze rok temu studentów związanych z kształceniem dualnym było w tej uczelni znacznie mniej. „Rozpoczęliśmy kształcenie dualne kilka lat temu i rozpoczęliśmy trochę nie po kolei: najpierw pojawiły się studia drugiego stopnia, później doktoraty – i to był nasz autorski program” - zaznaczyła.

„Przez ostatni rok (…) został uruchomiony program doktoraty wdrożeniowe i Politechnika Śląska łącznie z Politechniką Warszawską ma największa liczbę doktoratów wdrożeniowych. Został uruchomiony program (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – PAP) Studia Dualne, do którego nasza uczelnia złożyła wnioski. Przez ten rok udało nam się również nawiązać współpracę z ośrodkami zagranicznymi, są to głównie uczelnie, które budują ośrodki przemysłu 4.0 i kształcą w takim kierunku” - wymieniała prof. Timofiejczuk.

Nawiązując do dorobku poprzedniej, ubiegłorocznej konferencji EDUAL w Gliwicach dziekan podkreśliła, że gromadzące się tam środowisko „wpadło na kilka pomysłów, które nie do końca związane są z regularnym programem kształcenia, lecz jak najbardziej są związane z kształceniem dualnym”. „Myślę tu o Sieci Akademickiej Thales Polska, która została utworzona z inicjatywy Politechniki Śląskiej, ale rdzeniem jej działalności jest firma Thales” - wskazała.

Partnerzy sieci, w skład której wchodzą też Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej, chcą zacieśniać współpracę wykorzystując potencjał firmy działającej w dużej mierze w przemyśle obronnym w zakresie zaawansowanych technologii. Zawarta w listopadzie ub. roku umowa dotyczy też m.in. transportu kolejowego, technologii informatycznych czy cyberbezpieczeństwa.

Politechnika Śląska stara się też tworzyć struktury, skupiające nie tylko uczelnie, ale również ośrodki otoczenia społeczno-gospodarczego. W sierpniu ub. roku w Gliwicach podpisano np. porozumienie ws. utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

W lutym br. uczelnia powołała wraz z KSSE – w formule konsorcjum – Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które rozpoczęło już działalność w Gliwicach. Ma to być ośrodek wspierający przedsiębiorców we wdrażaniu i stosowaniu technologii przemysłu 4.0, a także zajmujący się promocją i edukacją w tym zakresie. Funkcjonowanie takich centrów uwzględniają plany rządu związane m.in. z utworzeniem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Twórcy gliwickiego Centrum sformułowali katalog pożądanych kompetencji, jakie powinien posiadać inżynier odpowiadający potrzebom przemysłu 4.0. Następnie Politechnika przygotowała i zrealizowała autorski program szkoleniowy Inkubator Liderów Przemysłu 4.0 – będący odpowiedzią na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju do opracowania koncepcji szkoleń dla Centrów Kompetencji Przemysłu 4.0. Łącznie pod kątem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 przygotowano już 22 programy szkoleń - do prowadzenia wspólnie z firmami z KSSE.(PAP)

PAP - Nauka w Polsce

autor: Mateusz Babak

mtb/ amac/

Copyright © Fundacja PAP 2018