05.07.2020
PL EN
12.04.2018 aktualizacja 12.04.2018

Leki przeciwpadaczkowe zwiększają ryzyko choroby Alzheimera i demencji

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera i otępienia - informuje „Journal of the American Geriatrics Society”.

Badania przeprowadzone zostały przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii i niemieckie Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE).

Związek między przyjmowaniem leków przeciwpadaczkowych a chorobą Alzheimera oceniano u mieszkańców Finlandii z rozpoznaniem choroby Alzheimera oraz w grupie kontrolnej bez choroby. Badanie to jest częścią ogólnokrajowego badania MEDALZ, które obejmuje 70 718 osób, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera w Finlandii w latach 2005-2011 oraz kontrolną grupę 282 862 osób.

Związek leków przeciwpadaczkowych z otępieniem zbadano korzystając z danych dużego niemieckiego ubezpieczyciela zdrowotnego, Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK). Przeanalizowany zbiór danych obejmuje 20 325 osób z rozpoznaniem demencji w latach 2004-2011 oraz kontrolną grupę 81 300 osób.

Ciągłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych przez okres dłuższy niż jeden rok wiązało się z 15-procentowym zwiększeniem ryzyka choroby Alzheimera w przypadku fińskiego zbioru danych oraz z 30-procentowym wzrostem ryzyka demencji w niemieckim zbiorze danych.

Wiadomo, że niektóre leki przeciwpadaczkowe zaburzają funkcje poznawcze –przetwarzanie informacji. Dokładniejsza analiza wykazała, że ryzyko choroby Alzheimera i otępienia było szczególnie związane z lekami, które upośledzają funkcje poznawcze. Ich przyjmowanie wiązało się z 20-procentowym zwiększeniem ryzyka choroby Alzheimera i 60-procentowym zwiększeniem ryzyka demencji.

Im wyższa była dawka leku, który upośledza funkcje poznawcze, tym bardziej rosło ryzyko demencji. Jednak leki przeciwpadaczkowe, które nie zaburzają przetwarzania poznawczego, nie były związane z ryzykiem.

Autorzy podkreślają, że konieczne są dalsze badania nad długofalowym wpływem leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze, zwłaszcza u osób starszych.

Poza padaczką leki przeciwpadaczkowe stosuje się w leczeniu bólu neuropatycznego, choroby afektywnej dwubiegunowej i uogólnionych zaburzeń lękowych. Nowe badanie jest jak dotąd największym na ten temat i pierwszym, które zbadało związek pod względem regularności stosowania, dawkowania oraz porównania ryzyka leków przeciwpadaczkowych upośledzających funkcje poznawcze oraz pozbawionych tego działania ubocznego. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020