19.02.2019
PL EN
12.04.2018 aktualizacja 12.04.2018

Prof. Alina Kowalczykowa i dr hab. Halina Krukowska doktorami honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Źródło: Uniwersytetu w Białymstoku Źródło: Uniwersytetu w Białymstoku

Wybitne badaczki i znawczynie literatury prof. Alina Kowalczykowa i dr hab. Halina Krukowska otrzymały w środę tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. W sumie uczelnia nadała ten tytuł 17 osobistościom.

Uroczystość miała miejsce w auli wydziału filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Jak mówił prorektor UwB dr hab. Jerzy Halicki, tytuły wręczane są "dwóm wybitnym przedstawicielkom polonistyki" w ważnym roku - obchodów 50-lecia białostockiej, uniwersyteckiej humanistyki.

Tytuły obu badaczkom nadano na mocy uchwał Senatu UwB z grudnia 2017 roku.

Prof. Alina Kowalczykowa to wybitna badaczka literatury romantyzmu i literatury XX wieku, autorka m.in. monumentalnych słowników do badań nad literaturą XIX wieku, monografii poświęconych Juliuszowi Słowackiemu i Antoniemu Słonimskiego, zbiorów źródeł, opracowań tekstów poetyckich i dramatycznych. Tytuł doktora honoris causa otrzymała w uznaniu - jak głosi uchwała Senatu UwB - "jej wkładu nad badaniami nad literaturą i kulturą polską oraz wkładu w rozwój kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku, za zebranie i ocalenie rękopiśmiennego dorobku pisarzy polskich XX wieku, opiekę nad spuścizną literacką i materialną Stefana Żeromskiego oraz stworzeniu ogólnopolskiego ruchu nauczycieli-polonistów".

Jak mówił w laudacji prof. Bogusław Nowowiejski z UwB, Kowalczykowa to "jedna z najbardziej znanych osobowości polonistyki, osobowość podziwiana powszechnie, polonistka wszechstronna". Powiedział, że fenomen jej polega na tym, iż jest nie tylko częścią warszawskiego i ogólnopolskiego środowiska polonistycznego, ale wciąż "aktywną organizatorką życia naukowego". "Prof. Alina Kowalczykowa jest nade wszystko wybitną znawczynią literatury XIX i XX wieku, o których to wiekach pisze z wielkim talentem eseisty budzącym uznanie kolejnych pokoleń studentów, badaczy i nauczycieli" - mówił Nowowiejski.

Nowowiejski zwrócił też uwagę na związki Kowalczykowej z Białymstokiem i UwB, na którym była prelegentką. Dodał, że profesor wspierała też starania wydziału filologicznego tej uczelni o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa.

Natomiast wybitna badaczka romantyzmu dr hab. Halina Krukowska, która od początku związana jest z białostocką polonistyką, tytuł doktora honoris causa otrzymała za - jak napisano w uchwale Senatu UwB - "uznanie jej wkładu w stworzenie białostockiej szkoły badań nad literaturą romantyzmu, zainicjowanie w Białymstoku unikatowych badań nad symboliką nocy i literaturą czarnego romantyzmu, a także jej udziału w wychowaniu pokoleń polonistów i badaczy literatury".

Prof. Jarosław Ławski, dziekan wydziału filologicznego, wygłaszając laudację nazwał badaczkę "mistrzynią". Nawiązał w ten sposób do cytowanego wiersza Adama Mickiewicza "Arcy-Mistrz", bo - jak mówił - "o prof. Halinie Krukowskiej chciałbym mówić właśnie, jako o mistrzyni humanistycznej wrażliwości, badaczce o niewątpliwych zasługach dla środowiska białostockiej humanistyki, lecz też uczonej, która wniosła trwały wkład w badania nad polskim wiekiem XIX".

Ławski przywołał też opinie recenzentów, którzy podkreślają jej wkład w badania i dydaktykę oraz założenie przez nią "własnej, niepowtarzalnej szkoły badań historyczno-literackich". Mówił, że specyfiką badań Krukowskiej były dwa nurty: badania nad Mickiewiczem, nad romantyzmem symboliczno-religijnym, z drugiej strony nad czarnym romantyzmem. "Nie ma nie tylko w Europie, ale i na świecie żadnej podobnej linii badań, które by tak konsekwentnie i długo eksplorowały badawczo i edytorsko nurt czarnego romantyzmu" - mówił.

Ławski podkreślał też w laudacji związki Krukowskiej z białostocką polonistyką. Jak mówił, "trudno ją sobie wyobrazić bez jej osobowości".

Krukowska z białostocką polonistyką związana jest od 1969 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Białymstoku, przekształconej następnie w Filię Uniwersytetu w Warszawskiego, a następnie w Uniwersytet w Białymstoku. Kierowała m.in. Zakładem Literatury Polskiej, była dyrektorką Instytutu Filologii Polskiej UwB. Krukowska zainaugurowała serię "Czarny Romantyzm", która ma już blisko 40 tomów. (PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019