17.02.2019
PL EN
16.05.2018 aktualizacja 16.05.2018

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Szef resortu nauki Jarosław Gowin przekazał w środę na ręce rektor uczelni podpisane w tej sprawie rozporządzenie.

Uroczystość przekazania rozporządzenia o zmianie nazwy uczelni na ręce rektor uczelni prof. Anny Wypych-Gawrońskiej odbyła się w środę w Częstochowie.

"Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie to doskonały przykład uczelni, która intensywnie się rozwija" - podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu nauki.

"Pracownicy naukowi uczelni realizują wiele projektów badawczych, biorą udział konkursach NCN, NCBR, MNiSW czy finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Na przestrzeni kilkunastu lat uczelnia uzyskiwała kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora" – mówił Gowin. – "Z przyjemnością informuję, że uczelnia zmienia nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie" – dodał.

Spotkanie potwierdzające rozpoczęcie działań na rzecz zmiany nazwy szkoły wyższej obyło się 16 lutego 2018 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

Zmiana nazwy publicznej uczelni akademickiej następuje w drodze rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zgodnie z zapisem w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym "wyraz uniwersytet uzupełniony innym przymiotnikiem lub przymiotnikami w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni".

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza rozpoczął działalność w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. W 2004 roku uczelnię przekształcono w Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie.

Obecnie uczelnia prowadzi studia I, II i III stopnia na ponad 40 kierunkach. Jednostki organizacyjne posiadają sześć uprawnień do nadawania stopni doktora (fizyka, chemia, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, sztuki piękne) oraz jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Wszystkie wydziały posiadają kategorię naukową "B".

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019