30.03.2020
PL EN
31.05.2018 aktualizacja 31.05.2018

Lubuskie/ Stypendia motywujące i przedsiębiorcze dla lubuskich studentów

Fotolia Fotolia

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy kwietniowej uchwały sejmiku od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia marszałka województwa dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z Lubuskiego.

Jak poinformował w środę Urząd Marszałkowski, celem pomocy jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach województwa lubuskiego.

Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w regulaminie, będą się mogli ubiegać o stypendium za podjęcie studiów w na lubukich uczelniach - to tzw. stypendium motywujące.

Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - to z kolei stypendium przedsiębiorcze.

Regulamin wstępnie zakłada, że stypendium motywujące będzie wynosiło niemniej niż 500 zł i nie więcej niż 1000 zł miesięcznie na okres dziewięciu miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku. Natomiast stypendyści stypendium przedsiębiorczego otrzymają jednorazowo 5000 zł.

Pomoc materialna skierowana jest do studiujących na kierunkach z obszarów: technicznych, ścisłych, ekonomicznych i przyrodniczych, co - jak wyjaśniają urzędnicy - jest podyktowane zapotrzebowaniem rynku pracy w regionie.

Szczegółowych informacji na temat stypendiów udziela Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020