23.05.2019
PL EN
13.06.2018 aktualizacja 13.06.2018

Kielce/ Uniwersytet Jana Kochanowskiego z niemal 19 mln zł wsparcia z UE

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Kursy zawodowe dla studentów i staże u pracodawców, szkolenia podnoszące kwalifikacje kadry uczelni i modernizacja systemu informatycznego - m.in. takie zadania zrealizuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach, dzięki wsparciu niemal 19 mln zł z funduszy unijnych.

We wtorek władze uczelni otrzymały z rąk przedstawicieli gabinetu politycznego wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina symboliczny czek na dofinansowanie realizacji projektu "Nowe perspektywy rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach", w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020.

Jak wyjaśniał podczas konferencji prasowej rektor uczelni prof. Jacek Semaniak, projekt został w ubiegłym roku zgłoszony w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Po pozytywnie ocenie, projekt otrzymał dofinansowanie. "Projekt ma charakter zintegrowany, dotyczy samej uczelni, jej studentów i pracowników. Najbardziej rozbudowanym komponentem jest ten służący bezpośrednio uatrakcyjnieniu studiów, prowadzonych w naszym uniwersytecie. Projekt na pewno przełoży się na jakość dydaktyki, kształcenia i obsługi studentów" – ocenił.

Przedsięwzięcie, które będzie realizowane od jesieni br. przez cztery lata, obejmie 1,8 tys. studentów i 230 pracowników UJK.

Zakłada m.in. modyfikację programów nauczania na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziałach: Matematyczno-Przyrodniczym oraz Humanistycznym, tak by uwzględniać zmiany gospodarcze, społeczne i kulturalne w regionie i w kraju.

Studenci UJK będą mogli także podnosić swoje kompetencje zawodowe w ramach certyfikowanych szkoleń (m.in. kierunki pielęgniarstwo, fizjoterapia, wzornictwo), warsztatów (m.in. psychologia, pedagogika), dodatkowych zadań praktycznych i wizyt studyjnych u pracodawców.

Projekt zakłada także udział studentów w programach stażowych u pracodawców. Staże odbędzie 1,1 tys. osób, uczących się na pięciu wydziałach uczelni. Studenci będą kwalifikowani na staże na podstawie konkursów. "Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ok. 70. proc. stażystów znajduje zatrudnienie w pierwszym roku po zakończeniu studiów. Chcemy ten wynik poprawić" – podkreślił prof. Semaniak. Dodał, że taka współpraca z pracodawcami bardzo dobrze się sprawdza, ponieważ już na etapie studiów budują oni relacje z przyszłymi absolwentami uczelni - swoimi potencjalnymi pracownikami.

Uczelnia przygotowała także działania skierowane do swoich pracowników, m.in. szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej - językowe (pozwalające na prowadzenie zajęć w językach obcych), umiejętności informatycznych, nowatorskich metod kształcenia oraz staże dydaktyczne. Nowe kompetencje zyskają także pracownicy administracji UJK (zaplanowano szkolenia np. z księgowości, zarządzania, prawa zamówień publicznych).

W ramach projektu do kształcenia studentów ma zostać wdrożony system e-learningowy (jako uzupełnienie dotychczasowych metod nauczania), a także unowocześniony informatyczny system uczelniany, obejmujący m.in. obsługę studentów w dziekanatach (chodzi np. o umożliwienie komunikowania się studenta z dziekanatem za pomocą mobilnych aplikacji).

Jeden z modułów zakłada dostosowanie struktury organizacyjnej kieleckiego uniwersytetu do zmian przewidzianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, obecnie jest procedowana w Sejmie).

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 19,3 mln zł, z czego fundusze unijne wyniosą 18,8 mln zł.

Szef gabinetu politycznego wicepremiera Gowina, Piotr Ziółkowski podkreślił, że nie ma niebezpieczeństwa zagrożenia funkcjonowania kieleckiego uniwersytetu, w kontekście reformy szkolnictwa wyższego. "Wręcz przeciwnie - otwierają się nowe perspektywy dla uczelni - nie tylko dla kieleckiej, ale dla wszystkich w Polsce. Ta reforma na celu uwolnić potencjał, który drzemie w uczelniach, zagwarantować im wparcie finansowe, zabezpieczyć - w przypadku trudności, które mogą się pojawić w następnych latach - status akademickości" – argumentował.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa państwowa uczelnia w regionie. Prowadzi zajęcia na 48 kierunkach studiów, dla ponad 11,3 tys. osób. Zatrudnia ok. 1,4 tys. pracowników, w tym 895 nauczycieli akademickich. Posiada uprawniania do nadawania stopnia doktora w dziesięciu dziedzinach, a prawa do habilitowania – w czterech. (PAP)

Autor: Katarzyna Bańcer

ban/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019