17.02.2019
PL EN
03.07.2018 aktualizacja 03.07.2018

Ponad 123 mln zł od NCBR na studia dualne

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Nowe możliwości łączenia zajęć teoretycznych z zatrudnieniem w biznesie uzyskają studenci kilkudziesięciu uczelni w ramach I edycji konkursu na „Studia dualne”. Budżet tego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to ponad 123 mln zł.

Jak informują przedstawiciele NCBR w przesłanym PAP w komunikacie, studia dualne to szansa nie tylko dla studentów, którzy będą mieli okazję połączyć zdobywanie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym, a również dla firm, które uzyskają przygotowane do pracy kadry.

W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu NCBR „Studia dualne” dofinansowanie otrzymało 69 projektów (na 84 złożone wnioski).

Wśród docenionych w programie projektów jest wniosek Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia będzie kształcić studentów na kierunku II stopnia w zakresie: health economic and big data analytics.

Z kolei na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej wsparcie z NCBR przeznaczone zostanie m.in. na prowadzenie studiów dualnych w zakresie transportu kolejowego, logistyki oraz technologii materiałowych.

Wśród zwycięzców znalazł się też projekt Politechniki Łódzkiej, gdzie będzie można zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe w ramach studiów II stopnia na kierunku wzornictwo praktyczne. A na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dzięki wsparciu NCBR utworzony zostanie nowy kierunek o wymiarze praktycznym - żywienie zwierząt i produkcja pasz.

"Studia dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia. Chcemy to zmienić. Temu służyć ma nie tylko wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w Konstytucji dla Nauki" – powiedział cytowany w komunikacie NCBR wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jak dodał, uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. "To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju kształcenia praktycznego" - skomentował minister.

Celem konkursu „Studia dualne” jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. W ramach studiów dualnych studenci mogą pracować nie rezygnując ze studiów. Możliwe jest to dzięki kształceniu naprzemiennemu. Efektem takich działań ma być - zgodnie z przewidywaniami NCBR - coraz bliższa współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji, co przełoży się na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

"Planowana alokacja środków w konkursie wynosiła 100 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców oraz wysoki poziom składanych wniosków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się zwiększyć budżet konkursu" – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. "Ostatecznie wesprzemy uczelnie łącznie kwotą ponad 123 mln zł" - zapowiada.

O dofinansowanie mogły starać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych. Okres realizacji projektów powinien wynosić od 24 do 48 miesięcy. Efektem całego konkursu powinno być podniesienie kompetencji co najmniej 1750 osób.

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. (PAP)

lt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019