15.10.2019
PL EN
12.07.2018 aktualizacja 12.07.2018

Krawat ogranicza dopływ krwi do mózgu

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ciasno zawiązany krawat znacząco ogranicza dopływ krwi do mózgu - informuje pismo „Neuroradiology”.

Dr Robin Lüddecke i jego koledzy ze szpitala uniwersyteckiego w Szlezwiku-Holsztynie (Kilonia) skanowali mózgi 15 zdrowych młodych mężczyzn przed i po założeniu krawata. Każdego z nich poproszono o zrobienie węzła windsorskiego oraz dociągniecie krawata do momentu, w którym będzie on powodował lekki dyskomfort. Drugą grupę – kontrolną - tworzyły osoby bez krawata.

Jak wykazało badania rezonansem magnetycznym (MRI), po zaciśnięciu krawata przepływ krwi w mózgu spadł przeciętnie o 7,5 proc. Co ciekawe, po rozluźnieniu krawata przepływ spadł jeszcze bardziej w stosunku do przepływu przed jego założeniem – o 12,8 proc. W kontrolnej grupie bez krawata niebyło istotnych różnic w przepływie pomiędzy trzema kolejnymi skanami.

Jak wyjaśniają autorzy, przepływ krwi w mózgu jest proporcjonalny do ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a zaciskanie żyły szyjnej może prowadzić do wyższego ciśnienia, utrudniając wypływ - nawet w przypadku braku zmiany w żylnym przepływie szyjnym. Spadek mózgowego przepływu krwi mieścił się w granicach fizjologicznych, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby określić kliniczną wartość wyników.

Wcześniejsze badania wskazywały między innymi, że krawat może negatywnie wpływać na ciśnienie w gałce ocznej, zaś noszony przez lekarza – ułatwiać przenoszenie infekcji.(PAP)

Autor: Paweł Wernicki

pmw/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019