20.08.2019
PL EN
01.08.2018 aktualizacja 01.08.2018

MNiSW uspokaja: środki na minimalne wynagrodzenia na uczelniach zabezpieczone

Ilustr. Fotolia Ilustr. Fotolia

Środki na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego, w tym m.in. na zapewnienie minimalnego wynagrodzenia w uczelniach publicznych, zostały zabezpieczone przy projektowaniu Ustawy 2.0 - uspokaja Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej obawami, że może zabraknąć środków na podwyżki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich MNiSW podkreśla, że Przepisy uchwalonej ustawy zapewniają coroczną obligatoryjną waloryzację środków na naukę i szkolnictwo wyższe, co w konsekwencji już w 2019 r. spowoduje wzrost nakładów w tym obszarze o co najmniej 700 mln zł” - napisano w komunikacie resortu nauki przesłanym w środę PAP.

O tym, że „Ministerstwo Finansów wytyka resortowi nauki brak rzetelnych szacunków dotyczących kosztów wzrostu wynagrodzeń minimalnych nauczycieli akademickich i wstrzymuje się z opinią na temat projektu rozporządzenia”, napisał środowy „Dziennik”.

MNiSW wyjaśnia jednak, że „uwagi Ministerstwa Finansów zgłoszone podczas konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej sugerują uzupełnienie oceny skutków regulacji, a nie zmiany (obniżenia) zaproponowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora”.

„Ustalenie poziomu minimalnych wynagrodzeń - zauważa resort nauki - jest częścią reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a całościowe nakłady finansowe ze środków budżetu państwa na ten cel zostały już przedstawione w ocenie skutków regulacji rządowego projektu ustawy, dlatego w naszej ocenie nie było potrzeby odnoszenia się do nich w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia”.

„Wysokość zaproponowanego w projekcie rozporządzenia minimalnego wynagrodzenia dla profesora w uczelni publicznej nie jest zatem w żaden sposób zagrożona” - podkreślono w komunikacie.

MNiSW zwróciło przy tym uwagę, że niezależnie od propozycji ustalenia wynagrodzenia minimalnego oraz obligatoryjnej waloryzacji nakładów w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, na etapie prac nad projektem budżetu państwa na 2019 r. resort nauki zabiega o dodatkowe środki na podwyżki dla wszystkich pracowników uczelni publicznych.

PAP – Nauka w Polsce

agt/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019