16.07.2019
PL EN
11.09.2018 aktualizacja 11.09.2018

Politechnika Śląska będzie kształcić specjalistów dla branży motoryzacyjnej

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Roczny kurs specjalistyczny dla osób ze zdaną maturą lub wykształceniem technicznym przeprowadzi na potrzeby branży motoryzacyjnej Politechnika Śląska w Gliwicach. Kursanci nie mogą być studentami.

Uczelnia oferuje kształcenie w ramach rocznych kursów specjalistycznych na 5 kierunkach: automatyka i robotyka, elektrotechnika, transport, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Powstanie 5 grup szkoleniowych, każda po 15 osób. Wsparciem zostanie więc objętych 75 osób.

Kursy są przeznaczone dla osób, które uzyskały wykształcenie na czwartym poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli m.in. absolwentów liceów i techników. Do projektu mogą przystąpić osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub do tej pory pracowały w innych branżach i chcą się przekwalifikować.

Uczestnicy kursu spędzą łącznie 6 miesięcy na uczelni, zdobywając wiedzę specjalistyczną, oraz odbędą 6-miesięczne praktyki u przedsiębiorcy z branży automotive. Podczas odbywania praktyk będą otrzymywali wynagrodzenie do 4 tys. zł brutto. Kursy ruszają już w październiku, a rekrutacja trwa do 18 września.

Projekt "Politechnika Śląska, jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego" uzyskał największe dofinansowanie w ramach konkursu Moto Power, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Gliwicka uczelnia zdobyła ponad 4 mln zł na realizację projektu, czyli 56 proc. całości środków przyznanych w tym konkursie.

Celem konkursu Moto Power jest wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań kształcenia na 5. poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji, które będą weryfikowane w praktyce na kierunkach kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb Przemysłu 4.0 w ramach branży motoryzacyjnej.

Kwalifikacje na 5. poziomie odpowiadają zaawansowanemu szkoleniu zawodowemu. Poziom ten stanowi pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej a szkolnictwem wyższym, czyli dyplomem licencjata i inżyniera. 

PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka

lun/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019