31.05.2020
PL EN
09.10.2018 aktualizacja 09.10.2018
Ludwika Tomala
Ludwika Tomala

Dyrektor KPK PB UE: dla firm inwestujących w B+R dużo publicznych programów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w badania i rozwój, jest coraz więcej publicznych instrumentów wsparcia - przekonywał we wtorek w Warszawie dyr. Krajowych Punktów Kontaktowych Programów Badawczych UE Zygmunt Krasiński. Zachęcał do korzystania z tych programów.

O publicznych programach wsparcia dla przedsiębiorców chcących inwestować w B+R mówili eksperci podczas konferencji „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

W konferencji wziął udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Odpowiadając na zadane w tytule konferencji pytanie, czyli jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle, powiedział: "Z perspektywy administracji, rządu, odpowiedź brzmi: należy tak je tworzyć, by maksymalnie wykorzystywać wszystkie instrumenty wsparcia, które kreuje rząd". Radził przedsiębiorcom, by śledzili, co robi administracja. Przypomniał, że rząd z pomocą przedsiębiorców przygotował Białą Księgę barier dotyczących innowacji i teraz te bariery stara się eliminować.

Dyrektor KPK PB UE Zygmunt Krasiński był podobnego zdania. "Oferta publicznych instrumentów wsparcia na różnym poziomie cały czas się rozwija" - ocenił. Dodał, że widać już efekty tego wsparcia. I gorąco zachęcał przedsiębiorców do korzystania z tych programów.

Na finansowanie działań B+R uzyskiwać można środki z unijnego programu ramowego Horyzont 2020. Z informacji KPK PB UE wynika, że dotąd aż 300 polskich przedsiębiorstw zdobyło w ramach tego programy prawie 90 mln euro. Krasiński powiedział, że KPK PB oferuje pomoc instytucjom, które zabiegają o środki z programu ramowego. Wymienił, że dla nich dostępne są np. konsultacje, mentoring, warsztaty z przygotowywania projektów, a również wizyty studyjne w Brukseli dla przedsiębiorców i międzynarodowe spotkania brokerskie.

Piotr Dardziński opowiedział o uldze dla przedsiębiorstw prowadzących badania i rozwój. Powołując się na dane z urzędów skarbowych porównał rok 2016, kiedy ulga na B+R wynosiła 30 proc., z rokiem 2017, kiedy ulga wyniosła już 50 proc. "Dwukrotnie nam się zwiększyła liczba podmiotów, które skorzystały z ulgi: z 500 do ok. 1000". Jak dodał, w tym czasie "około 0,5 mld zł zostało w kieszeniach polskich przedsiębiorców, po tym, jak odliczyli sobie ulgę na B+R". Wiceminister spodziewa się, że w bieżącym roku wynik będzie jeszcze lepszy, bo od 1 stycznia 2018 r. ulga wynosi już 100 proc.

"Biała Księga pokazała nam, że dla rozwoju innowacji w Polsce potrzeba nam po pierwsze: ludzi, po drugie: ludzi i po trzecie: ludzi" - powiedział. Wymienił, że inwestycją właśnie w ludzi są programy resortu nauki takie jak doktoraty wdrożeniowe czy Innowatorzy Gospodarki.

Mówił też, że zmianą będzie Sieć Badawcza: Łukasiewicz, która skonsolidować ma 38 instytutów badawczych. Dardziński wyraził nadzieję, że przedstawiciele tej instytucji pukać będą do drzwi przedsiębiorców i zapraszać ich do wspólnego realizowania projektów B+R.

Wiceminister mówił też o Konstytucji Dla Nauki, czyli obowiązującej od 1 października br. nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Powiedział, że zmieni się sposób ewaluacji uczelni. Jak wyjaśnił, uczelnie będą rozliczane m.in. za to, w jakim stopniu oddziałują na otoczenie społeczno-gospodarcze. A więc powinno im bardziej zależeć na komercjalizacji wyników swoich prac. "Po raz pierwszy uczelnie do ewaluacji swojej jakości będą przedstawiały faktury związane z komercjalizacją badań" - przypomniał. Jego zdaniem to szerzej otworzy drzwi uczelni przed przedsiębiorcami.

O programach publicznych mówiła też Beata Lubos z Departamentu Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zapowiedziała, że w ciągu kilku miesięcy ma być uruchomiony nowy instrument - Akademia Menadżera Innowacji. Poza tym, jak przypomniała, pod koniec września br. rząd przyjął projekt ustawy, w której wprowadzone będzie preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Intellectual Property Box - IP BOX, Innovation Box). "Idziemy trochę dalej, pokazujemy, że warto inwestować, pociągnąć proces badawczo-rozwojowy jeszcze dalej i urealniać produkcję w Polsce" - skomentowała.

Z kolei Robert Dzierzgwa z Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju powiedział: "Planujemy uruchomienie programu STEP - Sprawdź Twój Eksperymentalny Projekt". W ramach tego programu MIiR planuje informowania przedsiębiorców o możliwości udziału w programach międzynarodowych, m.in. w ramach programu Horyzont 2020.

Podczas wtorkowej konferencji KPK PB UE przedstawione były też m.in. historie sukcesów najlepszych polskich przedsiębiorstw zdobywających granty w programach ramowych i krajowych.

PAP jest patronem medialnym konferencji.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020