25.05.2019
PL EN
13.11.2018 aktualizacja 14.11.2018

Trwa nabór na studia w Kolegium Europejskim, do zdobycia stypendia MSZ

źródło: zasoby uczelni źródło: zasoby uczelni

Do 16 stycznia 2019 r. trwa nabór na studia w Kolegium Europejskim (College of Europe) w Natolinie na rok akademicki 2019-2020. Na część studentów czekają stypendia MSZ.

Nabór do Kolegium Europejskiego w Natolinie na rok akademicki 2019-2020 ruszył 29 października, rekrutacja potrwa do 16 stycznia 2019 r. Osoby zainteresowane powinny wypełnić wniosek online na stronie admissions.coleurope.eu.

Kolegium Europejskie to najstarsza placówka akademicka oferująca studia w zakresie spraw europejskich na poziomie advanced Master of Arts, jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych. Pierwszy kampus Kolegium Europejskiego powstał po zakończeniu kongresu haskiego w 1949 roku w Brugii (Belgia). W 1992 roku utworzono drugi kampus Kolegium w warszawskim Natolinie.

Kandydat na studia musi spełnić określone kryteria, m.in. posiadać odpowiedni dyplom ukończenia studiów wyższych (min. 240 punktów ECTS), znać języki angielski i francuski na wymaganym poziomie. Szczegółowe zasady kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie www.coleurope.eu 

Co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje studia w Kolegium Europejskim kilkunastu polskim studentom. Stypendium pokrywa całkowite koszty nauki – od czesnego, poprzez zakwaterowanie na terenie kampusu, wyżywienie, aż po dwie zagraniczne wizyty studyjne oraz kursy języków obcych na kampusie w Natolinie.

Wniosek o przyjęcie na studia jest równocześnie podaniem o stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Po ukończeniu studiów stypendyści mają obowiązek odbycia dwumiesięcznego stażu w jednym z ministerstw, co w wielu przypadkach otwiera absolwentom Kolegium drzwi do dalszej kariery w administracji publicznej, bardzo często w dyplomacji.

Julian Wieczorkiewicz, absolwent rocznika im. Marii Skłodowskiej-Curie, po zakończeniu studiów w Natolinie w 2012 roku rozpoczął pracę w jednym z czołowych brukselskich think-tanków. W 2014 roku rozpoczął pracę w MSZ. Dziś pracuje jako II Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli.

"Studia w Natolinie istotnie wpłynęły na moje życie. Po pierwsze, interdyscyplinarny program studiów, choć na pozór ogólnokształcący, pozwala studentom na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie poprzez możliwość swobodnego doboru programu zajęć w drugim semestrze. Skomponowałem sobie +menu+ przedmiotów, które pozwoliło mi się wyspecjalizować w bezpieczeństwie energetycznym. Dzięki temu zdobyłem interesującą pracę w Brukseli oraz w MSZ, gdzie obecnie pracuję. Po drugie, studia w Natolinie dały mi dostęp do ogromnej siatki kontaktów tworzonych przez alumnów Kolegium. Dziś wykorzystuję ją zawodowo. Po trzecie i najważniejsze, podczas studiów w Natolinie spotkałem ludzi z całego świata, nawiązałem trwałe przyjaźnie oraz poznałem swoją żonę! Studia w Natolinie bez wątpienia zmieniły moje życie. Wszystko to nie byłoby możliwe bez stypendium przyznanego mi przez MSZ" - opowiada absolwent.

Więcej informacji na temat Kolegium Europejskiego można znaleźć na stronach: www.coleurope.eu i www.coleuropenatolin.eu.

Informacje na temat stypendiów Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dostępne są na stronie.

 

PAP - Nauka w Polsce

zan/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019