22.05.2019
PL EN
14.11.2018 aktualizacja 14.11.2018

Prezydent nominował 56 nowych profesorów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 56 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim.

Nominacje profesorskie otrzymali:

1. Łukasz ADASZEK - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

2. Grażyna ADLER - profesor nauk o zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

3. Maria AUGUSTYNIAK - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

4. Bogusław BAŚ - profesor nauk chemicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

5. Andrzej BIAŁKIEWICZ - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;

6. Tomasz BIELECKI - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

7. Piotr BILIŃSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

8. Jaromir BREJDAK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Szczeciński;

9. Mikhail BRIK - profesor nauk fizycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;

10. Paweł CIĘSZCZYK - profesor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;

11. Iwona CYGANKIEWICZ - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

12. Małgorzata CYTRYŃSKA - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

13. Małgorzata CYWIŃSKA - profesor nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

14. Adam CZAPLIŃSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Bazylejski w Szwajcarii;

15. Tadeusz DĄBROWSKI - profesor nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

16. Wojciech DOBICKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

17. Mariusz FLOREK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

18. Aneta GAWLIK - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

19. Urszula GAWLIK-DZIKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

20. Barbara GAWROŃSKA-KOZAK - profesor nauk medycznych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;

21. Jacek GRACZYK - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Paryż Południe we Francji;

22. Anna GRZESZCZUK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

23. Andrzej GRZYBOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

24. Ksiądz Krzysztof GUZOWSKI - profesor nauk teologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

25. Katarzyna HRYNKIEWICZ - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

26. Tomasz KOMOROWSKI - profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi;

27. Tomasz KOŚCIŃSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

28. Małgorzata KOTWICKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;

29. Piotr KOZŁOWSKI - profesor nauk biologicznych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

30. Robert KUDRAWIEC - profesor nauk fizycznych, Politechnika Wrocławska;

31. Beata KUŚNIERZ-CABALA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

32. Marek ŁOS - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

33. Mariusz MAKOWSKI - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Gdański;

34. Henryk MIZEREK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

35. Joanna NAPIERALSKA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie;

36. Iwona NIŻNIK-DOBOSZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

37. Hanna PALUSZKIEWICZ - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Zielonogórski;

38. Bartosz PŁACHNO - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

39. Grzegorz POLAK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

40. Mariusz PYTKOWSKI - profesor nauk medycznych, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;

41. Małgorzata SOKOŁOWSKA-WOJDYŁO - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny;

42. Mieczysław STEC - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

43. Katarzyna STOLARZ-SKRZYPEK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

44. Stanisław SULOWSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

45. Krzysztof SZCZERSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

46. Jadwiga ŚLIWKA - profesor nauk rolniczych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie;

47. Krzysztof ŚMIGIELSKI - profesor nauk rolniczych, Politechnika Łódzka;

48. Jerzy WALENTYNOWICZ - profesor nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;

49. Jerzy WAWRZEŃCZYK - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska;

50. Tomasz WĄSIK - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

51. Tadeusz WITKOWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;

52. Anna WÓJTOWICZ - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

53. Jerzy WRANICZ - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

54. Grażyna WRONA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

55. Tomasz ZARYCKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski;

56. Andrzej ŻEBROWSKI - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. (PAP)

kflo/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2019