22.08.2019
PL EN
07.01.2019 aktualizacja 07.01.2019

Wiceminister nauki Piotr Dardziński - pełnomocnikiem rządu ds. reformy instytutów badawczych

Warszawa, 22.11.2018. Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński.  PAP/Marcin Obara Warszawa, 22.11.2018. Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński. PAP/Marcin Obara

Sekretarz stanu w resorcie nauki Piotr Dardziński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na Pełnomocnika Rządu ds. reformy instytutów badawczych. Z kolei dotychczasowy podsekretarz stanu Piotr Mueller decyzją premiera został sekretarzem stanu w MNiSW - poinformował w poniedziałek resort nauki.

Oznacza to, że obecnie w resorcie nauki jest dwóch wiceministrów w randze sekretarza stanu - Dardziński i Müller.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), celem reformy instytutów jest utworzenie zintegrowanej sieci ośrodków badawczych, których głównym zadaniem będzie transfer wiedzy do gospodarki.

"Wypracowane zostaną skuteczniejsze mechanizmy współpracy poszczególnych instytutów, co zdecydowanie ułatwi realizowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych. Instytuty powinny stać się istotnym zapleczem naukowym i kompetencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to skuteczniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ich działalności biznesowej. Dodatkowo zracjonalizowane zostaną koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą badawczą oraz komercjalizacją wyników badań" - zapowiedział resort nauki.

Jak przypomniano w komunikacie, reforma instytutów badawczych to jeden z priorytetów polityki polskiego rządu. "O konieczności jej przeprowadzenia i korzyściach, jakie niesie dla gospodarki naszego kraju mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Jej przeprowadzenie stanowić będzie kolejny ważny krok na drodze realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - tłumaczy ministerstwo.

Piotr Dardziński od listopada 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2018 r. sekretarza stanu. W resorcie odpowiada za programy unijne związane z badaniami i innowacjami, informatyzację nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracę międzynarodową. Wiceminister wyznacza zadania i nadzorował ich realizację za pośrednictwem dwóch departamentów: Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Pod nadzorem wiceministra pozostają: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT.

Natomiast Piotr Müller, którego premier Mateusz Morawiecki powołał na wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego w randze sekretarza stanu, pełnił od stycznia 2018 roku funkcję podsekretarza stanu i odpowiadał za prace legislacyjne związane z reformą nauki i szkolnictwa wyższego – tzw. Konstytucją dla Nauki. "W grudniu 2018 roku objął mandat poselski na Sejm RP VIII kadencji, co wiązało się z konieczność rezygnacji z dotychczasowej funkcji" - poinformowało MNiSW.

Müller jest obecnie posłem na Sejm RP (z listy PiS) ze Słupska (zastąpił zmarłą na początku grudnia 2018 r. Jolantę Szczypińską). Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISH UW), b. ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 roku był doradcą wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 r. został powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucję dla Nauki). Od kwietnia 2017 r. był dyrektorem Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra.

Wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego w randze podsekretarza stanu był od 15 stycznia 2018 r. do 27 grudnia 2018 roku.

Müller jest członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów. We wrześniu 2018 powołany na przewodniczącego zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Od 28 grudnia 2018 r. poseł na Sejm RP.(PAP)

agt/ pko/

Copyright © Fundacja PAP 2019