22.08.2019
PL EN
08.01.2019 aktualizacja 08.01.2019

MycoRise Up! Młodzi w Mykologii - ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

„MycoRise Up! Młodzi w Mykologii” - to hasło pierwszej konferencji dla młodych badaczy grzybów - studentów i doktorantów z całej Polski. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (Łódzkie).

Konferencja ma na celu skupiać młodych badaczy grzybów o otwartych umysłach, którzy chcą dzielić się swoimi zainteresowaniami – zapowiada jej organizator Sebastian Piskorski z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak podkreśla, mykologia to dziedzina młodsza niż zoologia i botanika. Stąd też znacznie mniej osób profesjonalnie zajmuje się grzybami. „Historycznie grzyby zaliczano do roślin, więc naukowcy badający je, uważani byli za botaników. Dziś wiadomo, że grzyby są bliżej spokrewnione ze zwierzętami niż z roślinami, a mykologię wyodrębniono jako odrębną dyscyplinę” - przypomina Piskorski.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, bowiem grzyby są wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki. Do udziału w wydarzeniu mogą zgłaszać się zatem studenci i doktoranci zgłębiający tajemnice świata grzybów z różnych dyscyplin naukowych: biolodzy, biotechnolodzy, medycy, osoby związane z praktycznym wykorzystywaniem grzybów w leśnictwie, rolnictwie i technice, a nawet artyści używający grzybów w swoich pracach.

„Chcielibyśmy, aby to wydarzenie było swoistą platformą łączącą studentów i doktorantów zaangażowanych w działania mykologiczne w kraju, ale także tych, którzy dotąd – z różnych powodów - nie uczestniczyli w krajowych wydarzeniach, ale są zafascynowani grzybami” – dodaje Piskorski.

Organizatorzy zaprosili na konferencję grono badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce, którzy mają sprawować nad nią opiekę merytoryczną. Wśród nich są: dr hab. Marta Wrzosek z Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Piotr Mleczko z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz- Michalska z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Słaba z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Izabela Kałucka z Katedry Algologii i Mykologii UŁ.

Rejestracja uczestników potrwa do 1 marca 2019 r., o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana liczba miejsc. Szczegóły dotyczące wydarzenia i formularz rejestracyjny można znaleźć na oficjalnej stronie: mycoriseup.wixsite.com/konferencja lub na fanpage`u Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ -www.facebook.com/myko.algo.unilodz/.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Katedra Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów oraz Studenckie Koło Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne UŁ. Patronat nad imprezą sprawują Fundacja Biodiversitatis oraz Miesięcznik Dzikie Życie.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019