26.01.2020
PL EN
01.10.2012 aktualizacja 01.10.2012

Inauguracja roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ponad 32 tys. studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęło w poniedziałek nowy rok akademicki. W ocenie rektora prof. Ryszarda Góreckiego będzie to najtrudniejsza kadencja w historii tej uczelni.

Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego poinformowały, że mimo niżu demograficznego na pierwszy rok studiów przyjęto 12,7 tys. kandydatów - niemal tyle samo, co przed rokiem. Rekord popularności pobił kierunek lekarski, gdzie po raz pierwszy o jedno miejsce ubiegało się 17 osób.

Zdaniem nowego rektora prof. Ryszarda Góreckiego będzie to jednak najtrudniejsza kadencja w dziejach uczelni. Jak przypomniał obowiązywać będą zmodernizowane zasady finansowania kształcenia i badań naukowych, oparte w dużym stopniu o konkursy. "To okres wielkich wyzwań, potrzeby powiązania kształcenia z gospodarką i nauki z innowacyjnością, czyli realizowania potrzeb środowiska zewnętrznego" - powiedział prof. Górecki.

Program rozwoju olsztyńskiej uczelni do 2020 r. opracuje na jednym z najbliższych posiedzeń senat. Zostanie też powołany Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który ma zajmować się rozwijaniem współpracy uczelni z gospodarką, w tym prezentować opinie na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów.

Olsztyńska uczelnia zapowiada poprawę jakości kształcenia i "umiędzynarodowienie" poprzez tworzenie kierunków anglojęzycznych i zwiększenie mobilności studentów za granicą.

Władze uniwersytetu planują też nawiązanie bliższej współpracy z samorządami przy opracowywaniu programu rozwoju regionu. Ma temu służyć wspólna debata sejmiku i senatu uniwersytetu. "Chcemy uzgadniać kierunki, w jakich powinien rozwijać się uniwersytet. Bez spójnych działań nasze województwo nie będzie mogło rozwijać się w takim tempie, jakiego sobie wszyscy życzą" - ocenił marszałek województwa Jacek Protas.

Za najważniejszy sukces rozwojowy ostatnich lat władze uczelni uznały uruchomienie w 2007 r. Wydziału Nauk Medycznych, na którym studiuje obecnie 1,2 tys. studentów. Dlatego oprócz istniejących kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki, ma zostać uruchomiona również stomatologia i farmacja.

Olsztyńska uczelnia kształcić będzie w tym roku akademickim ponad 32 tys. studentów na 58 kierunkach, zlokalizowanych na 16 wydziałach. Zdaniem rektora Góreckiego, żaden inny uniwersytet w kraju nie ma w ofercie kształcenia tak szerokiego zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, ścisłych, technicznych i medycznych oraz teologii i sztuki. Jej atutem jest także - uważany za najpiękniejszy w Polsce - kampus w Kortowie.

PAP - Nauka w Polsce

mbo/ abe/ mag/

Copyright © Fundacja PAP 2020