17.12.2018
PL EN
05.11.2012 aktualizacja 05.11.2012

Żywy beton

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Zawierający bakterie beton może sam naprawiać spękania - informuje serwis "BBC News/Science& Environment”.

Beton to najszerzej stosowany z materiałów budowlanych. Jest jednak podatny na pękanie, dlatego wznoszone z niego konstrukcje muszą być zbrojone stalą i chronione przed zwietrzeniem.

Mikrospękania betonu uważane są za część procesu twardnienia i nie muszą powodować spadku wytrzymałości. Normy producentów betonu dopuszczają mikrospękania o szerokości około 0,2 mm. Z czasem jednak do maleńkich szczelin przedostaje się woda z agresywnymi substancjami chemicznymi i beton ulega korozji.

Beton opracowany przez mikrobiologa Henka Jonkersa oraz technologa betonu Erica Schlangena mógłby sam zasklepiać mikrospękania dzięki zawartym w nim bakteriom, wytwarzającym węglan wapnia.

Wystarczy dodać do mieszanki cementu, kruszywa, piasku i wody granulki zawierające przetrwalniki bakterii z rodzaju Bacillus oraz substancję odżywczą pochodzącą z mleka - mleczan wapnia.

Przetrwalniki są odporne na silnie zasadowy odczyn betonu i pozostają w uśpieniu aż do czasu pojawienia się wody. W obecności wody bakterie zaczynają wytwarzać węglan wapnia, zasklepiając szczeliny o szerokości do 0,5 milimetra. Zjawisko to powinno znacznie przedłużyć żywotność betonowych konstrukcji.

Gdy uda się odpowiednio zabezpieczyć granulki, rozpoczną się testy nowego betonu w warunkach polowych. Jeśli wypadną korzystnie, technologia może trafić na rynek w ciągu 2-3 lat. Nawet gdyby beton z granulkami okazał się o połowę droższy, koszt gotowych budowli wzrósłby o 1-2 proc. Metoda mogłaby natomiast przynieść duże oszczędności dzięki mniejszym nakładom na konserwację. (PAP)

pmw/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2018