21.07.2019
PL EN
02.12.2012 aktualizacja 02.12.2012

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w piątek w Warszawie nominacje profesorskie 59 przedstawicielom świata nauki i sztuki.

Prezydent wręczył w piątek nominacje profesorskie 59 ludziom nauki i sztuki. Otrzymali je:

1. Bohdan ANDRIYEVSKYY - profesor nauk technicznych, Politechnika Koszalińska

2. Andrzej BŁASZCZYK - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

3. Andrzej BOHATYREWICZ - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

4. Piotr BOREK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

5. Mirosław BRYKCZYŃSKI - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

6. Jerzy BRZOZOWSKI - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

7. Halina CICHOŻ-LACH - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

8. Marian CIEŚLARCZYK - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

9. Wojciech CIEŚNIEWSKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

10. Piotr CZAJA - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

11. Sławomir CZARNECKI - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12. Jerzy CZEMBOR - profesor nauk rolniczych, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

w Radzikowie

13. Maria DEMS - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

14. Bogusława DOBEK-OSTROWSKA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski

15. Józef DOBOSZ - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16. Piotr FICHNA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

17. Juliusz GAJEWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska

18. Ksiądz Waldemar GRACZYK - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

19. Remigiusz GROCHAL - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

20. Jacek GZELLA - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

21. Józef JANCZAK - profesor nauk społecznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

22. Helena JANIK - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska

23. Katarzyna JANKOWSKA-BORZYKOWSKA - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

24. Lucyna KĘPKA - profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

25. Hanna KLIKOCKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

26. Zbigniew KLOCH - profesor nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

27. Marek KORBAS - profesor nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

28. Marta KRZESIŃSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

29. Mariusz KULESZA - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

30. Jacek LESZCZYŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

31. Krzysztof LEWANDOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

32. Adam ŁAJTAR - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

33. Katarzyna MAJEWSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

34. Wojciech NIEMIRO - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

35. Anna NOCZYŃSKA - profesor nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu

36. Lech NOWICKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

37. Tadeusz OPARA - profesor nauk technicznych, Politechnika Radomska

38. Chandra PAREEK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

39. Maciej PIETRZAK - profesor nauk o Ziemi, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

40. Aleksandra RAKOWSKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

41. Andrzej RUDZIŃSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

42. Konrad SKOWRONEK - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

43. Paweł SOWIŃSKI - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Warszawski

44. Bogusław STANIEWSKI - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

45. Marek STAŃCZYK - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

46. Stanisława STEUDEN - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

47. Barbara SURMA-ŚLUSARSKA - profesor nauk leśnych, Politechnika Łódzka

48. Jerzy SWOBODA - profesor sztuk muzycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

49. Krzysztof SZAMAŁEK - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski

50. Krzysztof SZKUCIK - profesor nauk weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

51. Andrzej SZWARC - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

52. Anna TYRPA - profesor nauk humanistycznych, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

53. Zbigniew WASILEWSKI - profesor nauk fizycznych, National Research Council Ottawa, Kanada

54. Ryszard WIADERKIEWICZ - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

55. Andrzej WIECZOREK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

56. Włodzimierz WIESZTORDT - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

57. Teresa ZALEWSKA - profesor nauk medycznych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

58. Józef ŻUREK - profesor nauk technicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie

59. Aleksandra ŻUROWSKA - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

PAP - Nauka w Polsce

lt/ tot/

Copyright © Fundacja PAP 2019