06.07.2020
PL EN
12.09.2013 aktualizacja 12.09.2013

European Doctoral School of Demography od października w SGH

Przez najbliższe dwa lata Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie miejscem studiów dla najlepszych doktorantów z dziedziny demografii w Europie. W październiku wystartuje wspólny program o nazwie European Doctoral School of Demography (Edd).

Program jest tworzony przez konsorcjum uczelni i instytutów badawczych specjalizujących się w badaniach demograficznych – poinformował rzecznik SGH Marcin Poznań w przesłanym PAP komunikacie.

Trwające 11 miesięcy studia co dwa lata odbywają się na innej uczelni bądź instytucji tworzącej EDSD. Od nowego roku akademickiego przez dwa lata program EDSD realizowany będzie w Warszawie. Studia zostaną poprzedzone 6-tygodniowymi zajęciami przygotowawczymi w Instytucie Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku. Za część merytoryczną najbliższej edycji w dużej mierze odpowiada Instytut Statystyki i Demografii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

„Wykłady i zajęcia prowadzą eksperci z instytucji tworzących to naukowe konsorcjum, w tym np. prof. James Vaupel czy prof. Frans Willekens (obaj z Instytutu Maxa Plancka). Jednym z celów poza przekazaniem uczestnikom eksperckiej wiedzy jest także umożliwienie nawiązania cennych kontaktów naukowych. Wiele z nich owocuje później wspólnymi międzynarodowymi projektami badawczymi, a także publikacjami naukowymi. Słuchacze będą uczyć się także jak pisać artykuł naukowy, jak przygotować prezentację konferencyjną, wniosek o grant naukowy albo jak zbierać materiały do napisania rozprawy doktorskiej” – mówi kierownik programu w SGH dr Anita Abramowska-Kmon.

Jak czytamy w komunikacie, w nadchodzącej warszawskiej edycji EDSD udział weźmie 19 doktorantów z 13 krajów – z Europy, ale też z USA, którzy byli najlepszymi spośród kandydatów wyłonionymi w konkursie rekrutacyjnym. To najczęściej absolwenci studiów magisterskich, kontynuujący studia doktoranckie związane z szeroko pojętymi badaniami nad ludnością albo prowadzący projekty z nią związane. W tym gronie znajduje się czworo Polaków: troje słuchaczy z SGH oraz jeden z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajęcia odbywają się po angielsku, a zakwalifikowani studenci nie płacą za udział w programie, bo naukę finansują instytucje partnerskie w formie stypendiów.

„W świecie badań demograficznych dyplom ukończenia EDSD jest ogromnie ceniony. Świadczy o pozyskaniu wiedzy w tej dziedzinie na wysokim poziomie i otwiera drogę do dalszej kariery naukowej. Wiele europejskich instytutów badawczych zajmujących się tematyką ludnościową wymaga od kandydatów do zatrudnienia ukończenia właśnie tego programu” – przekonuje Abramowska-Kmon.

EDSD powstała w 2005 roku. Tworzy ją sieć ośmiu uczelni (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Tallinnie, Rijksunivesiteit Groningen, Lund University, Uniwersytet w Rostocku, Katolicki Uniwersytet w Louvain-la-Neuve w Belgii oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz pięciu instytutów badawczych (Max Planck Institute for Demographic Research w Rostocku, Institut National d\'Etudes Démographiques w Paryżu, Centre d\'Estudis Demogràfics w Barcelonie, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute w Hadze oraz Vienna Institute of Demography). SGH dołączyła do tego grona w 2009 roku.

Więcej informacji o EDSDma stronie: www.ced.uab.es lub www.sgh.waw.pl/edsd

PAP – Nauka w Polsce

alis/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020