26.02.2020
PL EN
07.05.2014 aktualizacja 07.05.2014

Nagrody za badawczą współpracę polsko-niemiecką przyznane

Fizycy kwantowi prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Harald Weinfurter z Uniwersytetu w Monachium wygrali w piątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Nagroda COPERNICUS przyznawana jest od 2006 roku, co dwa lata dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Każdy z tegorocznych laureatów otrzymał w nagrodę 50 tys. euro.

Jak poinformowano w komunikacie FNP, naukowców nagrodzono za prowadzone wspólnie badania naukowe w zakresie fizyki kwantowej. Jury, złożone z uznanych przedstawicieli świata nauki, doceniło również komplementarność laureatów, jako partnerów naukowych, dzięki której prowadzone we współpracy badania obejmują zarówno projekty teoretyczne jak i eksperymentalne.

prof. Marek Żukowski - jak zaznaczają w przesłanym PAP komunikacie przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego - zajmuje się zagadnieniami związanymi z podstawami mechaniki kwantowej i kwantową informacją. Obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. "Nagrodzone przez FNP badania, prowadzone przez prof. Marka Żukowskiego, doprowadziły do nowych technik obserwacji interferencji wyższego rzędu. W praktyce oznacza to między innymi badania nad szeroko rozumianą komunikacją kwantową i opracowywaniem najbezpieczniejszych szyfrów (takich, których nie da się złamać)" - zaznaczono w komunikacie UG.

Celem nagrody jest wyróżnienie uczonych o szczególnych zasługach dla współpracy niemiecko-polskiej, łączących w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki, oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów. Kryteria wyboru kandydatów do nagrody to wybitne wspólne osiągnięcia naukowe oraz wyjątkowe sukcesy we współpracy niemiecko-polskiej.

Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin. Laureatów nagrody wybiera jury złożone z uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 10 września w Berlinie.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ mki/

Copyright © Fundacja PAP 2020