19.08.2019
PL EN
01.10.2014 aktualizacja 01.10.2014

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Płock (Mazowieckie) przygotowuje się do powołania Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności, który wspierałby prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej na terenie miasta, w tym małych firm, a także pomagał w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Przedsięwzięcie ma być realizowane dzięki środkom, jakie będą dostępne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, a także z ewentualnym wykorzystaniem wsparcia rządowego. Szczegóły koncepcji działalności inkubatora opracuje Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej, działająca jako organ doradczy prezydenta tego miasta.

Jak poinformował we wtorek Cezary Supeł, pełnomocnik prezydenta Płocka ds. przedsięwzięć innowacyjnych, inkubator ma być instytucją otoczenia biznesu, wspierającą osoby prowadzące już działalność gospodarczą oraz osoby, chcące taką działalność dopiero rozpocząć.

„Ma to być wsparcie w zakresie gospodarczym, w tym doradcze, infrastrukturalne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki badawczo-rozwojowej. Chodzi o to, by dzięki Inkubatorowi Przedsiębiorczości i Innowacyjności stworzyć w Płocku miejsce i płaszczyznę do współpracy, gdzie nauka będzie się mogła spotkać z biznesem w interesie i jednej, i drugiej strony, a także w interesie samego miasta” – podkreślił Supeł.

Według niego, korzyściami z działalności inkubatora będą m.in. rozwijanie przedsiębiorczości na terenie Płocka, tworzenie tam nowych miejsc pracy, jak również zwiększanie wpływów do budżetu miasta z podatków.

Supeł zaznaczył, że ponad 99 proc. krajowych przedsiębiorstw to mikro i małe podmioty, które wypracowują 47 proc. PKB. „To jest ta sfera, której chcemy pomóc. Przedsiębiorstwa średnie, duże, poradzą sobie same. To ma być także inkubacja z definicji, czyli wykluwanie się projektów, które będą realizowane razem przez naukę i biznes” – powiedział. Dodał, że jednym zakresów działalności Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności może być np. wsparcie dla tzw. przemysłu kreatywnego firm, związanego ze wzornictwem.

„Docelowo przedsięwzięcie, jakim jest inkubator, ma być realizowane ze środków pomocowych, unijnych, ewentualnie krajowych, ministerialnych. Liczymy na to, że konkursy i środki z nowej perspektywy unijnej pojawią się może jeszcze w tym roku, a być może dopiero w drugim kwartale 2015 r. Chcemy być na to przygotowani” – oświadczył Supeł.

Jak przypomniał, w Polsce działa ok. 50 inkubatorów przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym prawie 40 to inkubatory akademickie.

Supeł przyznał, że to, w jakiej strukturze będzie działał płocki inkubator, będzie zależało od tego, jaka formuła okaże się najbardziej efektywna do aplikowania i korzystania ze środków możliwych do pozyskania, w tym np. w ramach nowej unijnej perspektywy. „Czy to będzie jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka, czy jednostka budżetowa, jaką jest np. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, czy będą inne rozwiązania, to wszystko uzależnione jest od tego, jakimi zasadami docelowe źródło finansowania będzie się kierowało” – dodał.

Supeł poinformował, że zapleczem naukowym i biznesowym dla opracowania koncepcji powołania inkubatora będzie Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej, powstała w 2013 r. Jest to organ doradczy prezydenta Płocka w zakresie wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta.

Rada skupia przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Płocka. Jej zadaniem jest m.in. opracowywanie przy udziale centrów badawczo-rozwojowych oraz ośrodków naukowych i akademickich propozycji przedsięwzięć służących rozwojowi miasta, a także inicjowanie działań związanych z realizacją prac i projektów badawczo-rozwojowych.

PAP - Nauka w Polsce

mb/ pz/ krf/

Copyright © Fundacja PAP 2019