25.01.2020
PL EN
05.02.2015 aktualizacja 05.02.2015

Mapa Tatr uznana za najlepszą mapę 2014 r. przez pismo "Journal of Maps"

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Mapa przedstawiająca topografię Tatr, stworzona przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, została uznana za najlepszą mapę stworzoną w 2014 r. O wynikach międzynarodowego konkursu poinformowali PAP rzecznicy obu uczelni.

Pracę pt. \"The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum\" wykonał dr inż. Jerzy Zasadni z Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej oraz dr. Piotr Kłapyta z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ich mapa została uznana za najlepszą mapę opublikowaną w 2014 r. w międzynarodowym czasopiśmie \"Journal of Maps\".

\"+Journal of Maps+ to jedyne tego typu czasopismo na rynku, w którym w wersji elektronicznej publikowane są mapy prezentujące wyniki badań z różnych dziedzin nauki. Każdego roku jury ocenia blisko siedemdziesiąt opracowań. Podczas tegorocznej edycji konkursu za najlepszą spośród jedenastu finałowych prac uznano mapę Tatr wykonaną przez polskich naukowców. W werdykcie podkreślono, że opracowanie to w doskonałej konwencji kartograficznej integruje wyniki badań terenowych i analiz teledetekcyjnych\" - podkreślają rzecznicy AGH i UJ, Bartosz Dembiński i Adrian Ochalik.

Mapa przedstawia topografię Tatr podczas ostatniego zlodowacenia, ponad 20 tys. lat temu, kiedy tatrzańskie lodowce osiągnęły maksymalny zasięg. \"Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to pierwsze takie opracowanie, w którym przedstawiono przestrzenny obraz lodowców w całych Tatrach. Mapa została wykonana w całości w technice 3D w oparciu o numeryczne modele terenu. Zasięg i geometria lodowców przedstawiona na mapie odzwierciedla układ form rzeźby terenu: moren i podciosów lodowcowych. Szczegóły widoczne na powierzchniach lodowców ukazują ich prawdopodobną topografię w odniesieniu do prawidłowości glacjologicznych i w analogii do współczesnych lodowców\" - podkreślają rzecznicy.

Dzięki konwencji nawiązującej do mapy topograficznej opracowanie to stanowi doskonałe narzędzie do popularyzacji wiedzy o zmianach klimatycznych i przemian środowiska naturalnego wśród szerokiego grona odbiorców, a także do promocji piękna przyrody Polski i regionu - dodają.

Zwycięska praca będzie wydrukowana w limitowanej edycji dwustu sztuk i będzie do nabycia na stronie czasopisma. Dr inż. Jerzy Zasadni we współpracy z mgr. inż. Andrzejem Świąderem z AGH wykonali również animacje przelotu nad zlodowaconymi Tatrami w oparciu o dane przedstawione na nagrodzonej mapie.

Nagrodzona mapa dostępna jest pod adresem.

Animacje dostępne są pod adresem. 

PAP - Nauka w Polsce

zan/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020