03.06.2020
PL EN
05.08.2015 aktualizacja 05.08.2015

Zakończył się proces ratyfikacji umowy o wstąpieniu Polski do ESO

Mapa krajów członkowskich Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Źródło: ESO Mapa krajów członkowskich Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Źródło: ESO

Formalna procedura ratyfikacji umowy o członkostwie Polski w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) została zakończona - poinformowała organizacja. Polska stała się piętnastym krajem członkowskim ESO.

Formalny proces ratyfikacji został zakończony, gdy instrument ratyfikacji został zdeponowany we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Paryżu. Był to ostatni krok po podpisaniu umowy akcesyjnej w październiku 2014 r. przez minister nauki i szkolnictwa wyższego, Lenę Kolarską-Bobińską, jej ratyfikacji przez polski parlament i złożeniu podpisu przez prezydent RP, Bronisława Komorowskiego.

Nasz kraj uzyskał pełen dostęp do wielkich obserwatoriów ESO na półkuli południowej (w Chile), w tym do bardzo Dużego Teleskopu (VLT) – zespołu czterech ośmiometrowych teleskopów wspieranych czterema mniejszymi 1,8-metrowymi, a także do sieci radioteleskopów ALMA na pustyni Atakama.

Polskie przedsiębiorstwa oraz instytuty naukowo-techniczne będą brały udział w kolejnej gigantycznej inwestycji ESO o budżecie przekraczającym miliard euro. Będzie to budowa teleskopu optycznego o wielkości połowy stadionu piłkarskiego. Teleskop E-ELT, ze średnicą 39 metrów, kilkakrotnie przewyższy rozmiarami największe obecnie działające na świecie teleskopy. Kila tygodni temu, 3 lipca w Warszawie odbyły się warsztaty dla polskich firm zainteresowanych udziałem w tej inwestycji.

Z kolei nowe możliwości otwierające się dla naukowców będą zaprezentowane przez kadrę ESO podczas XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbędzie się 7-10 września br. w Poznaniu.

Obecnie trwa także nabór chętnych na staże podoktoranckie w ESO. Mogą na nie zgłaszać się polscy młodzi naukowcy. Termin zgłoszeń mija 15 października br.

PAP - Nauka w Polsce

cza/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020