29.01.2020
PL EN
04.11.2016 aktualizacja 04.11.2016

Łódź/ Powstało Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina

Na Uniwersytecie Łódzkim powstało Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina. Naukowcy z łódzkiej uczelni i Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Starobielsku prowadzą m.in. wspólne badania dotyczące internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) oraz Ługański Państwowy Uniwersytet im. T. Szewczenki w Starobielsku podpisały umowę o współpracy naukowej i badawczej w lipcu br. Jak poinformował w czwartek Wydział Zarządzania łódzkiej uczelni, dotychczasowa współpraca okazała się tak udana, że w październiku powołano do życia Centrum Współpracy Badawczo-Naukowej Polska-Ukraina, którego zadaniem jest prowadzenie badań naukowych w ukraińskich i polskich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Mają one dotyczyć internacjonalizacji przedsiębiorstw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ukrainy i Polski.

"Wyniki badań pierwszych firm zostaną opublikowane podczas konferencji +Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw - uwarunkowania, modele, wyniki badań+, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada. Jeden z prezentowanych artykułów dotyczyć będzie wybranych problemów klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce i na Ukrainie oraz ram instytucjonalnych dotyczących transformacji. Mamy już pierwsze teoretyczne i praktyczne aspekty porównania MŚP w Polsce i na Ukrainie - ich nazewnictwa, postrzegania, klasyfikacji ustawowej - i czy instytucjonalne ramy ich transformacji przebiegały podobnie. To oczywiście dopiero pierwsze wnioski" - powiedziała PAP kierownik Centrum, dr Beata Glinkowska z Wydziału Zarządzania UŁ.

Inny wspólny projekt badawczy to pilotażowy przegląd specyfiki internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw. "Ta specyfika różni się, ale generalnie jest też dużo cech wspólnych; gospodarki obu krajów wciąż podlegają transformacji, choć na pewno są w różnych jej fazach" - dodała Glinkowska.

Centrum planuje także nawiązywanie kontaktów z biznesem, wyselekcjonowanie grupy przedsiębiorstw i menedżerów do stałej współpracy w zakresie strategicznym, organizacyjnym i operacyjnym oraz do uczestnictwa w warsztatach i seminariach naukowych. Pomocna w realizacji tych celów ma być współpraca z kierownikiem ukraińskiej strony projektu prof. Wiaczesławem Cziebotariewem oraz ukraińskim politykiem Witalijem Kuryło.

"Zamierzamy działać wieloaspektowo - rozwijać naszą wiedzę na temat specyficznych warunków internacjonalizacji oraz poszukiwać wspólnego pola dla internacjonalizacji polskich i ukraińskich przedsiębiorstw; zbudować w tej dziedzinie koncepcję modelu i zbadać możliwości współpracy polskich i ukraińskich firm - zarówno wzajemnej, jak i z podmiotami z innych krajów" - dodała Glinkowska.

Naukowcy z Polski i Ukrainy wspólnie przebadają firmy produkcyjne, handlowe i usługowe pod kątem możliwości ich internacjonalizacji oraz warunków działania; możliwości tworzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych, potencjalnego obszaru eksportu i importu. Chcą też opracować listę wyzwań, z którymi muszą mierzyć się współcześni międzynarodowi menedżerowie. Są to plany na najbliższe lata.

Centrum planuje również wymianę dydaktyków. W listopadzie Wydział Zarządzania UŁ odwiedzi prof. Andrij Kołosow, który poprowadzi zajęcia dla studentów z zakresu komunikacji i zarządzania strategicznego. Natomiast prof. dr hab. Wiaczesław Cziebotariew przybliży studentom WZ UŁ temat narzędzi doskonalenia organizacji, w tym teorię ograniczeń oraz studia przypadków. Z kolei strona ukraińska zainteresowana jest m.in. koncepcjami zarządzania, stosowanymi w polskich przedsiębiorstwach.

PAP - Nauka w Polsce

agm/ mrt/

Copyright © Fundacja PAP 2020