26.05.2019
PL EN
25.01.2017 aktualizacja 25.01.2017

Premier: nowa ustawa o szkolnictwie wyjdzie też naprzeciw zmianom w oświacie

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, planowany na jesień, wprowadza zmiany, które są potrzebne polskiej nauce, ale również wychodzi naprzeciw tym zmianom, które dzieją się już w oświacie - powiedziała w środę premier Beata Szydło, która kontynuuje przegląd ministerstw.

W ramach przeglądu resortów Beata Szydło w środę rano spotkała się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką.

"Wicepremier Gowin zadeklarował, że jesienią zostanie przedłożony nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. On wprowadza zmiany, które są potrzebne polskiej nauce, ale również jest projekt wychodzący naprzeciw tym zmianom, które dzieją się już w oświacie" - powiedziała na konferencji prasowej po spotkaniu z ministrami premier Beata Szydło.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosława Gowin skomentował: "Ta nowa ustawa nie powstaje na biurkach ministrów czy urzędników ministerialnych, tylko w dialogu ze środowiskiem akademickim". Przypomniał, że w konkursie wyłoniono trzy zespoły, które do końca stycznia br. mają przedstawić trzy konkurencyjne koncepcje ustaw. Równolegle toczą się debaty poprzedzające Narodowy Kongres Nauki. Odbędzie się on we wrześniu br. w Krakowie. "Tam przedstawię projekt ustawy, która będzie już szeroko przedyskutowana ze środowiskiem akademickim".

Gowin dodał: "Polskie uczelnie i instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany, nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz, nie możemy zadowalać się średnim poziomem, także w nauce. Stać nas na więcej (...) dzięki tym zmianom, które planuję, jestem przekonany, że polskie uczelnie zaczną nadrabiać dystans dzielące je od najlepszych ośrodków akademickich świata".

Beata Szydło podkreśliła, że system oświaty rząd traktuje jako całość. "Od momentu, kiedy dziecko trafia do systemu szkolnego, potem przez kolejne etapy jego kształcenia, a potem młody człowiek trafiający do systemu szkolnictwa wyższego. Chcemy, aby na każdym z tych etapów ten rozwój młodego człowieka był pełny. Był jak najbardziej odpowiadający jego oczekiwaniom, jego preferencjom i dający mu w przyszłości szanse na znalezienie dobrej pracy i spełnienie swoich ambicji" - podkreśliła.

Premier przypomniała, że już w 2016 roku w szkolnictwie wyższym wprowadzono rozwiązania dotyczące szkolnictwa wyższego. "Pojawiają się obawy przy okazji dyskusji o zmianach w systemie szkolnictwa wyższego o przyszłość Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Tutaj mam zapewnienie premiera Gowina, że przyszłość tych szkół jest również planowana i będą się one rozwijały, co jest ważne dla środowisk lokalnych, dla których te placówki bardzo często stanowią najważniejszą instytucję, która na ich terenie funkcjonuje" - zaznaczyła Beata Szydło.

Podsumowując dotychczasowe prace resortu Gowin wymienił, że do tej pory jego resort m.in. wprowadził nowelizację ograniczającą biurokrację na uczelniach, a także zmienił przepisy dotyczące finansowania uczelni, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość.

Przypomniał, że 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o innowacyjności. "Ta ustawa - wierzę w to - stworzy naukowy fundament dla planu odpowiedzialnego rozwoju" - skomentował. Dodał, że trwają prace nad kolejną ustawą z tego zakresu. "Dzisiaj jest tak, że 50 proc. kosztów na badania i rozwój przedsiębiorca może odpisać sobie od podatku. Mam nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł od podatków odpisać" - zapowiedział.

"W 2017 powołamy do życia Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, która będzie odpowiedzialna za stworzenie systemu współpracy naukowej" - zapowiedział minister.

Gowin mówił też o planach reform instytutów badawczych. "Lada moment przedstawimy projekt powołania Narodowego Instytutu Technologicznego. Chcemy powiązać obecnie rozproszone instytuty badawcze w sieci kompetencji" - powiedział.

Gowin zwrócił też uwagę, że w 2016 r. jego resort rozpoczął szereg działań popularyzujących naukę. Wymienił, że chodzi o system grantowy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także dla Uniwersytetów Dzieci. Przypomniał też, że w Polskę ruszyły Naukobusy - wyposażone w mobilne laboratoria naukowe, a z okazji stulecia odzyskania niepodległości ma zacząć się program związany z budową ok. 100 minicentrów Nauki Kopernik.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ekr/ szz/

Copyright © Fundacja PAP 2019