23.02.2020
PL EN
06.04.2017 aktualizacja 06.04.2017

Trzy konsorcja z udziałem Polaków w pierwszej fazie Teaming for Excellence

Trzy grupy z Polski znalazły się w pierwszym etapie konkursu Teaming for Excellence, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. W pierwszej fazie konkursu otrzymają 400 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznes planów centrów doskonałości, które mają utworzyć w Polsce.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” realizowanej w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs ma na celu tworzenie nowych centrów doskonałości, a także wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy.

Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Wśród nich znalazły się trzy grupy z Polski. W ramach pierwszej fazy konkursu, trwającej 12 miesięcy, twórcy zwycięskich inicjatyw otrzymują 400 tys. euro na opracowanie szczegółowego biznes planu dotyczącego stworzenia i działania centrum doskonałości.

Wśród wybranych inicjatyw znalazło się: Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy - Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Drugi z ośrodków to Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Trzecia inicjatywa to Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies - Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparcie finansowe, które otrzymają konsorcja, można przeznaczyć między innymi na organizacje szkoleń, wizyt studyjnych, czy działania administracyjne. W drugiej fazie konkursu zwycięzcy będą mieli siedem lat na wdrożenie planów opracowanych podczas trwania pierwszego etapu.

Trzy główne instrumenty inicjatywy Unii Europejskiej „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation) w ramach programu Horyzont 2020 to: Teaming for Excellence, Twinning i Era Chairs. Ich wspólnym założeniem jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe oraz szeroko rozpowszechniane w całej Unii. Budżet, jaki Komisja Europejska przeznaczyła na te działania w ramach programu Horyzont 2020, to 816 mln euro.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020