01.06.2020
PL EN
01.06.2017 aktualizacja 01.06.2017

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu Złoty Medal Chemii

Nagrody pieniężne, staż naukowy oraz możliwość zrealizowania badań w Instytucie Chemii Fizycznej PAN - to czeka na laureatów konkursu Złoty Medal Chemii dla najlepszych prac licencjackich i inżynierskich z tej dziedziny. Nabór zgłoszeń ruszył 1 czerwca.

Celem konkursu Złoty Medal Chemii jest wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Mogą w nim brać udział prace, które zostały zrealizowane i obronione w Polsce w roku akademickim 2016/2017. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski.

Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. W tym roku konkurs odbywa się już po raz 7. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

"Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki" - powiedział prof. Maciej Żylicz. - "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych".

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2017 r. Lista finalistów ogłoszona zostanie 4 listopada. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną zaproszeni do IChF PAN, gdzie przedstawią wyniki swojej pracy w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się 14 listopada. Końcowe wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5 grudnia.

Laureaci konkursu otrzymają medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł za pierwsze miejsce, 5 tys. zł za drugie miejsce oraz 2,5 tys. zł za trzecie miejsce. Dodatkowo przyznane zostaną cztery wyróżnienia - ich zdobywcy otrzymają po 1 tys. zł. Dla wszystkich finalistów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną co najmniej trzy wyróżnienia firmy Dupont o wartości 2 tys. zł. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z trzech kategorii: rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. W tej części konkursu ocenie podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Finaliści konkursu będą mieli ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać strony internetowej konkursu: www.zlotymedalchemii.pl

Serwis PAP - Nauka w Polsce jest jednym z patronów medialnych konkursu.

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020