26.05.2020
PL EN
09.05.2019 aktualizacja 09.05.2019

WUM: rusza rekrutacja na studia w zakresie Oceny Technologii Medycznych

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Ruszyła rekrutacja na bezpłatne studia magisterskie w zakresie Oceny Technologii Medycznych - poinformował Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia prowadzone są w trybie dualnym, zakładającym nauczanie zarówno na uczelni, jak i u pracodawcy.

Jak informuje uczelnia, 2-letnie studia DUO-OTM – Ocena Technologii Medycznych prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym WUM skierowane są do absolwentów takich kierunków jak zdrowie publiczne, prawo, ekonomia, statystyka, farmacja lub innych studiów medycznych.

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment, HTA) polega na ewaluacji cech i efektów technologii medycznych opartej na przeglądzie systematycznym, odnoszącej się do wszystkich ich efektów: zarówno tych bezpośrednich i zamierzonych, jak i pośrednich bądź niezamierzonych. Celem tej oceny jest dostarczanie informacji do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących wykorzystania i finansowania technologii medycznych. Ocena technologii medycznych jest prowadzona przez grupy interdyscyplinarne, przy użyciu określonych narzędzi analitycznych bazujących na zróżnicowanym zestawie metod analitycznych.

"WUM jest jedyną uczelnią medyczną, która będzie posiadała w swojej ofercie program kształcący studentów w zakresie Oceny Technologii Medycznych (HTA, Health Technology Assessment) zakładający nauczanie przemienne na uczelni i u pracodawcy (w ramach praktyk i staży)" - – mówi kierownik projektu prof. Tomasz Hermanowski z Zakładu Prawa Farmaceutycznego i Farmakoekonomiki WUM. "Dzięki temu przyszli studenci oprócz wiedzy teoretycznej będą mogli nabyć umiejętności praktyczne poprzez wykonywanie konkretnych zadań w miejscu pracy. Nowy kierunek odpowiada na rosnące potrzeby instytucji państwowych i prywatnych związane z zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej" - dodaje.

Jak informuje uczelnia, zainteresowani kandydaci powinni cechować się zdolnością myślenia analitycznego i podstawową umiejętnością posługiwania się narzędziami statystycznymi osiągniętymi w dotychczasowym toku kształcenia. Przydatna będzie również znajomość podstawowych pojęć stosowanych w publikacjach opisujących wyniki badań klinicznych. Konieczna jest także znajomość zasad działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, np. na podstawie informacji dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zainteresowani kandydaci mogą rejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym WUM, znajdującym się pod adresem https://rekrutacja.wum.edu.pl. Egzamin pisemny w formie testu predyspozycji analitycznych odbędzie się 26 sierpnia 2019 r. , a egzamin ustny zostanie przeprowadzony pomiędzy 2 a 6 września 2019 r.

Więcej informacji o studiach znaleźć można na stronie: www.duo-otm.wum.edu.pl

PAP - Nauka w Polsce

kflo/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020