28.02.2020
PL EN
02.07.2019 aktualizacja 02.07.2019

NASA wybrała zespoły naukowe do zbadania Księżyca i planetoid

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

NASA wybrała osiem nowych zespołów badawczych, które będą współpracować na obszarze łączącym nauki kosmiczne i eksplorację kosmosu przez człowieka.

Nowa ósemka dołączy do czterech już działających w tym trybie zespołów. W sumie amerykańska agencja kosmiczna wybierała spośród 24 wniosków badawczych. Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) będzie wspierać wyselekcjonowane grupy badawcze przez pięć lat łączną kwotą 10,5 miliona euro rocznie.

Pierwszy z nowych projektów, o nazwie CLASS, ma na celu zbadanie regolitu – podobnego do ziemi materiału na innych ciałach niebieskich, takich jak Księżyc, czy planetoidy. Badacze chcą dokładnie poznać własności fizyczne regolitu, jego zasoby oraz zachowanie w środowisku kosmicznym.

Druga naukowa grupa chce skupić się na badaniu z dystansu obiektów nie posiadających atmosfery. Wykona też modele fizycznych, chemicznych i izotopowych sygnatur dla obszarów biegunowych Księżyca. Dzięki tym badaniom będzie można ulepszyć procedury dla analizy próbek. Grupa badawcza wybrała dla siebie nazwę ICE FIVE-O.

Kolejny temat badawczy (RISE2) będzie polegał na sprawdzeniu, w jaki sposób środowisko planetarne wpływa na ludzkie zdrowie, poprzez sprawdzenie jak regolit reaguje chemicznie w kontakcie z komórkami i tkankami zwierzęcymi.

RESOURCE to z kolei wybrany przez NASA projekt, który sprawdzi jakie lotne substancje są dostępne na Księżycu do przyszłego wykorzystania na miejscu i jakich technologii by trzeba użyć do takiego zadania.

Członkowie zespołu IMPACT pomierzą natomiast uderzenia w lodowy regolit dokonywane przez pył o mikroskopijnej wielkości, a projekt LEADER zbada interakcje plazmy na obiektach nie posiadających atmosfery i będzie sprawdzać możliwy wpływ zasobów robotycznych i ludzkich w różnych miejscach Księżyca na środowisko kosmiczne.

Ostatnie dwie inicjatywy to CLSE oraz GEODES. CLSE spróbuje przy pomocy modelowania i analiz geochemicznych prześledzić rozmieszczenie i formowanie się substancji lotnych od wczesnego Układu Słonecznego do powstania Księżyca, aż po ich ewolucję do dnia dzisiejszego. GEODES będzie używać modelowania geofizycznego i technik laboratoryjnych do sprawdzenia całościowo ewolucji i stabilności lotnego składnika podpowierzchniowych warstw Księżyca i planetoid.

Program SSERVI został utworzony w 2014 r. Jest zarządzany z Ames. Stanowi rozszerzenie Instytutu Nauk Księżycowych NASA. Jego celem jest wsparcie naukowych badań związanych z potencjalnymi przyszłymi celami ludzkiej eksploracji. W ramach SSERVI współpracują instytucje akademickie, instytuty badawcze non-profit, firmy, ośrodki NASA i rządowe laboratoria. (PAP)

cza/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020