06.07.2020
PL EN
10.12.2019 aktualizacja 23.12.2019

Ogłoszono trzeci konkurs na Centra Dioscuri

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Trzy Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri zostaną wybrane w trzeciej edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki oraz Towarzystwa Maxa Plancka. O utworzenie centrów doskonałości naukowej w jednostkach na terenie Polski mogą ubiegać się naukowcy z całego świata - poinformowało NCN.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Nabór wniosków w trzeciej edycji trwa do 23 marca 2020 r.

Centrum Dioscuri z założenia ma być zbudowane wokół osoby wybitnego naukowca. Konkurs jest otwarty dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyłoniony w konkursie lider założy i poprowadzi grupę badawczą, która będzie osiągać znaczące rezultaty w swojej dziedzinie. Na działalność jednego centrum zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro rocznie, na 5 lat.

Centra mogą być zakładane na polskich uniwersytetach lub w jednostkach badawczych, które udostępnią swoją infrastrukturę, wyposażenie, zapewnią dodatkowe środki na ich działalność oraz zapewnią liderom perspektywę dłuższej współpracy.

Porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki w sprawie utworzenia sieci Dioscuri zostało podpisane 4 lipca 2017 r. w Krakowie. W ramach wspólnej inicjatywy, przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma docelowo powstać dziesięć Centrów Dioscuri. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z partnerem niemieckim, a finansowanie zapewni NCN dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Pierwszy konkurs na Centra Dioscuri w Polsce rozstrzygnięto w 2018 roku. Wybrano w nim dwie jednostki, obie powstały przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. (PAP)

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020