01.04.2020
PL EN
23.01.2020 aktualizacja 23.01.2020

W najbliższy weekend Zimowe Ptakoliczenie

Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

W najbliższy weekend odbędzie się 16. edycja Zimowego Ptakoliczenia. Do 2 lutego można wypełniać karty obserwacji ptaków odwiedzających karmniki. Miłośnicy i znawcy ptaków mogą podzielić się swoją wiedzą na spacerach organizowanych w weekend w całej Polsce. Ptakiem zimy 2020 został gawron.

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli, którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

Ptakoliczenie, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik: Big Garden Birdwatch, odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia.

Uczniowie spotkają się z ornitologami już w piątek. Osoby, które chcą obserwować ptaki indywidualnie, powinny poświęcić na ich liczenie przynajmniej godzinę w sobotę lub niedzielę. Jeśli ptaki pojawią się w wybranym punkcie, np. przy karmniku, należy nanieść informację o ich liczbie i gatunku na specjalnie przygotowaną Elektroniczną Kartę Obserwacji (są one dostępne na stronie. Ważne jest, aby określić maksymalną liczbę osobników widzianych w jednym momencie, co pozwoli uniknąć kilkakrotnego rejestrowania tej samej bogatki czy tego samego dzwońca. Karty można wypełniać do 2 lutego.

Ptakiem zimy 2020 został gawron. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) chce w ten sposób zwrócić uwagę na trend spadkowy w liczebności gawronów. Łacińska nazwa gawrona Corvus frugilegus oznacza ptaka z rodziny krukowatych zbierającego owoce, choć ptak żywi się również larwami i chrząszczami, które wygrzebuje np. ze świeżo zaoranej ziemi, podążając za ciągnikami rolniczymi.

"Wydaje się, że te duże, czarne ptaki z rodziny krukowatych towarzyszą nam na każdym kroku – zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Tymczasem dane są bezlitosne: w ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja gawronów w Polsce spadła aż o 41 proc." - czytamy na stronie organizacji.

Ornitolodzy oceniają, to intensyfikacja rolnictwa prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. "Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich" - informuje OTOP.

W ramach Zimowego Ptakoliczenia w całej Polsce odbywają się wycieczki z przewodnikami OTOP oraz z pracownikami uczelni i instytucji naukowych. Listę wycieczek można odnaleźć tutaj. 

Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy ornitolodzy tworzą zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Mogą też odnotować ciekawe zjawiska ekologiczne.

Wszystkie spotkania są bezpłatne.

PAP - Nauka w Polsce

kol/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2020