26.05.2020
PL EN
22.05.2020 aktualizacja 22.05.2020

Wrocław/ W poniedziałek wybory rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

W poniedziałek wybrany zostanie nowy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, gdyż obecny prof. Adam Jezierski kończy drugą kadencję. O funkcję ubiega się czterech kandydatów: prof. Karol Kiczka, prof. Bogusław Pawłowski, prof. Leszek Pułka, prof. Przemysław Wiszewski.

Kandydaci na nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w piątek spotkali się z dziennikarzami i przedstawili główne założenia swego programu wyborczego oraz kierunki rozwoju uczelni, gdyby stanęli na jej czele.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii prof. Karol Kiczka podkreślił, że najważniejszym celem uczelni jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów, transfer wiedzy i technologii oraz działania na rzecz społeczeństwa i dobra współpraca z otoczeniem gospodarczym.

„Koniecznym jest zwiększanie optymalnych warunków do uwolnienia potencjału tkwiącego w naszej społeczności, tak aby Uniwersytet Wrocławski posiadał jeszcze bardziej znaczący status w kraju i na arenie międzynarodowej, czemu sprzyja Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy” - mówił prof. Kiczka.

Antropolog, kierownik Katedry Biologii Człowieka na Wydziale Nauk Biologicznych UWr prof. Bogusław Pawłowski podkreślił, że statut uczelni musi sprostać wyzwaniom Ustawy o Szkolnictwie Wyższym tzw. konstytucji dla nauki. Jego zdaniem statut UWr jest krytykowany zarówno przez resort nauki, jak i przez radę uniwersytetu.

„Do powstającego statutu było wiele uwag, w tym takie, o których pisaliśmy w liście otwartym w lutym 2019 r. Niestety, nie zostały one uwzględnione. Najbardziej problematyczne jest to, że nowy statut jest tak samo konserwatywny i nie jest dostosowany do rzeczywistości. System promuje konkurencyjność, a my przegramy konkurencję z innymi uczelniami, jeśli nie zmienimy statutu” - powiedział prof. Pawłowski.

Zapowiedział też przeprowadzenie audytu finansowego uczelni, ponieważ jego zdaniem brak jest transparentności finansowej na UWr, a pracownicy naukowi otrzymują najniższe z możliwych stawek wynagrodzenia.

Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr prof. Leszek Pułka zaznaczył, że uczelnia powinna stać się centrum życia intelektualnego i kulturalnego oraz refleksji nad kulturą współczesną i przyszłością Śląska.

„Mam wielkie marzenie o +śląskości+ tego uniwersytetu. Nie bardzo wierzę, że dokonamy jakiegoś skoku cywilizacyjnego i intelektualnego, który postawi nas obok Cambridge. Natomiast głęboko wierzę w to, że jeżeli osadzimy się w rzeczywistości Śląska i Saksonii, to to jest pryncypium moje: jestem tu, jestem stąd, wiem, co to znaczy być Ślązakiem” - powiedział prof. Pułka.

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr prof. Przemysław Wiszewski podkreślił, że jego hasłem wyborczym jest zdanie: uniwersytet aktywny, otwarty i wiarygodny, a przewagę konkurencyjną nad innymi uczelniami tworzą prowadzone badania, które muszą być powiązane z prowadzoną dydaktyką.

„Dlatego w ciągu kolejnych czterech lat chciałbym doprowadzić do radykalnego usprawnienia pracy na Uniwersytecie, wesprzeć wszystkich, którzy chcą rozwijać nowoczesne badania i prowadzić najwyższej jakości dydaktykę. Chcę dla naszego uniwersytetu modernizacji” - powiedział prof. Wiszewski.

Przypomniał, że jest obecnie pełnomocnikiem wdrażającym na uczelni program „Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy”.

Wybory nowego rektora odbędą się w poniedziałek na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Miejsce wybrano z przyczyn epidemicznych: elektorzy będą rozsadzeni na stadionowych trybunach.(PAP)

autor: Roman Skiba

ros/ zan/

Copyright © Fundacja PAP 2020