17.09.2019
PL EN
13.08.2008 aktualizacja 13.08.2008

Udana komercjalizacja prac krakowskich chemików

<strong>Politechnika Krakowska komercjalizuje z powodzeniem wyniki prac swoich naukowców.</strong> W okresie wakacyjnym zawarto aż cztery umowy licencyjne. Przedsiębiorcy kupili prawa do korzystania z innowacyjnych rozwiązań w zakresie chemii polimerów i chemii przemysłowej. Jak poinformował Łukasz Wściubiak, konsultant ds. prawnych Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej (CTT PK), wszystkie umowy są porozumieniami o długotrwałej współpracy, która zależnie od woli stron może przybrać znacznie szerszy charakter niż tylko upoważnienie do korzystania z własności intelektualnej.

Dwie z umów dotyczyły upoważnienia do korzystania z rozwiązania chronionego patentem przyznanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Dwie pozostałe upoważniają kontrahentów do korzystania z rozwiązań chronionych jako poufne know-how Politechniki Krakowskiej.

Współpraca z sektorem gospodarki już zaowocowała dla uczelni wymiernymi korzyściami natury finansowej.

"Przy wzroście znaczenia własności intelektualnej dla nowoczesnego rynku kolejne sukcesy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska są tylko kwestią czasu" - ocenia Łukasz Wściubiak.

PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

bsz

Copyright © Fundacja PAP 2019