04.04.2020
PL EN
05.08.2018 aktualizacja 09.08.2018

W Instytucie Psychologii UJ startuje innowacyjny program doktorski CogNeS

Źródło: Fotolia Źródło: Fotolia

Międzynarodowy program doktorski CogNeS, łączący badania społeczne i neuronauki, rusza w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To jedyna taka innowacyjna ścieżka doktorska w tej części Europy.

CogNeS to nowatorski program kształcenia, który wyróżnia interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie. Jego celem jest przygotowanie doktorantów i doktorantek do prowadzenia samodzielnych badań na przecięciu psychologii, kognitywistyki i neuronauki z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii, takich jak m.in. neuroobrazowanie czy TMS.

Zdaniem przedstawicieli Instytutu Psychologii UJ, w związku z szybkim postępem technologicznym i rosnącym poziomem wiedzy, konieczne jest wyjście poza wąskie specjalizacje i otwartość na metody typowe dla różnych dyscyplin. Dlatego w ramach programu IPs współpracuje m.in. z Collegium Medicum UJ, Małopolskim Centrum Biotechnologii i Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Filozofii UJ.

W ocenie dr. hab. Michała Wierzchonia, kierownika studiów CogNeS i dyrektora Instytutu Psychologii UJ, umożliwia to przepływ wiedzy i ludzi zainteresowanych szeroko pojętymi badaniami mózgu.

„Stawiamy na współpracę, ponieważ nauka to wysiłek zespołowy. Program kształcenia zaprojektowano tak, aby zachęcał do przekraczania tradycyjnych podziałów dziedzinowych i dyscyplinarnych” - dodaje dr Wierzchoń.

CogNeS mający rozwijać kompetencje z dziedzin nauk społecznych i neuronauki, oparty został na modelu pracy zespołowej wspartej indywidualnym tutoringiem.

Projekt umożliwia nie tylko udział doktorantów i doktorantek w zajęciach prowadzonych przez zagranicznych wykładowców, w tym visiting professors, ale także daje im możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych we współpracy międzynarodowej. W ramach programu przewidziano wsparcie dla zagranicznych staży naukowych w celu doskonalenia warsztatu badawczego, a także wyjazdy na szkoły letnie i konferencje zagraniczne.

Wszyscy zakwalifikowaniu do programu otrzymują stypendium oraz budżet na wyjazdy zagraniczne.

Instytut Psychologii UJ jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym. Realizuje obecnie ponad 60 grantów o wartości ponad 30 mln zł, a jego naukowcy publikują w czołowych czasopismach międzynarodowych. Instytut otrzymał od Państwowej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą i jest częścią Wydziału Filozoficznego UJ wyróżnionego prestiżową kategorią A+.

Program CogNES realizowany będzie dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Funduszy Europejskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie: cognes.psychologia.uj.edu.pl.

PAP - Nauka w Polsce

szu/ ekr/

Copyright © Fundacja PAP 2020