15.12.2019
PL EN
13.06.2012 aktualizacja 13.06.2012

Resort nauki: zaniedbanie części uczelni może dotknąć studentów

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Nie wszystkie uczelnie zgłosiły swoich studentów do nowego systemu informacji akademickiej POL-on prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W efekcie studenci mogą nie otrzymać stypendiów – poinformował we wtorek resort nauki.

Elektroniczny system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on wprowadzono wraz z reformą szkolnictwa wyższego na początku roku akademickiego 2011/2012.

Jak przypomniało ministerstwo w przesłanym PAP komunikacie, uczelnie od 1 października 2011 roku są zobowiązane do przekazywania informacji w formie elektronicznej do systemu POL-on na początku roku akademickiego (do 15 listopada 2011 roku). Wiele uczelni nie wypełniło jeszcze tego obowiązku.

„Apelujemy do uczelni o wywiązanie się z tego obowiązku dla dobra studentów. Bez danych o liczbie studentów nie będziemy mogli wypłacić środków na pomoc materialną” – zaznaczył rzecznik prasowy MNiSW Bartosz Loba.

System POL-on ma służyć unowocześnieniu sprawozdawczości i zdjęcia z uczelni wielu dotychczasowych formalnych obowiązków informacyjnych. System ma pomagać m.in. w prowadzeniu rozliczeń finansowanych, w sprawnym przyznawaniu środków na pomoc materialną i prowadzeniu przejrzystej polityki kadrowej.

„Zdecydowana większość uczelni w sposób płynny dokonała przejścia na nowoczesny elektroniczny system informacji. Na każdym etapie służymy wsparciem merytorycznym i technicznym. Uczelnie, które jeszcze, mimo naszych monitów listownych i telefonicznych, nie zrealizowały ustawowego zadania muszą się liczyć z konsekwencjami. Nie chcemy jednak, żeby zaniedbanie uczelni uderzało w studentów” – podkreśla Bartosz Loba.

Resort nauki podkreśla, że przesyłał już kilkakrotnie (w grudniu 2011 roku oraz w lutym, marcu, kwietniu i maju 2012 roku) monity do spóźnionych uczelni, przypominając, że „nieprzesłanie danych budzi poważne wątpliwości co do spełniania niezbędnych warunków do prowadzenia studiów”.

W korespondencji do uczelni podkreślono także, że dane będą wykorzystywane przy ustalaniu dla uczelni kwot planu dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej oraz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019