14.12.2019
PL EN
26.06.2012 aktualizacja 26.06.2012

Maestro i Harmonia czekają na zgłoszenia naukowców

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

Doświadczeni naukowcy oraz badacze realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej mogą wziąć udział w programach MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Narodowe Centrum Nauki na ich realizacje przeznaczyło 130 mln złotych. Wnioski można przesyłać do 15 września.

MAESTRO 3 to konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. NCN na dofinansowanie badaczy ze znacznym dorobkiem naukowym przeznaczyło 100 milionów złotych.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk przypomina, że w pierwszym konkursie MAESTRO finansowanie otrzymał zaledwie co ósmy wnioskujący (12 proc.). W pozostałych konkursach współczynnik sukcesu wynosił średnio dwukrotnie więcej.

„Te liczby czynią konkurs MAESTRO najbardziej wymagającym spośród wszystkich konkursów Centrum. Wiele wniosków zostało odrzuconych ze względu na niespełnienie przez kierowników projektów kryteriów formalnych. Aby dostać grant, trzeba wykazać się pokaźnym dorobkiem naukowym, a projekt musi być naprawdę wyjątkowy. Jednak nagrody też nie są zwyczajne: zwycięzcy otrzymują od 500 tysięcy do 3 milionów złotych na realizację swoich badań” – podkreśla prof. Jajszczyk.

Kierownikami projektów nagrodzonych w programie MAESTRO mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którzy w okresie ostatnich 10 lat publikowali w renomowanych czasopismach naukowych (minimum pięć publikacji) oraz kierowali realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych.

Wnioskodawcy muszą także wykazać się inna aktywnością naukową, na przykład udziałem w uznanych konferencjach międzynarodowych czy członkostwem w uznanych organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych. Konkurs jest otwarty również dla naukowców prowadzących badania w zakresie twórczości i sztuki, którzy są autorami dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu oraz brali aktywny udział w międzynarodowych wydarzeniach artystycznych.

Z kolei w programie HARMONIA 3 finansowane są projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Po rozstrzygnięciu tego konkursu do polskich naukowców zostanie przekazanych 30 milionów złotych.

W konkursie rozpatrywane będą także wnioski o finansowanie projektów prowadzonych przy wykorzystaniu przez polskich naukowców międzynarodowych urządzeń badawczych. Ponieważ jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie współpracy międzynarodowej, o środki w tym konkursie nie mogą starać się osoby fizyczne.

„MAESTRO i HARMONIA to konkursy wymagające i skierowane do ściśle określonego grona odbiorców. Zdecydowaliśmy, że nie będzie w nich obowiązywać zasada karencji stosowana w innych konkursach” – wyjaśnia przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński.

Karencja to ograniczenie możliwości ponownego składania wniosków w kolejnej edycji tego samego konkursu przez kierowników 20 proc projektów najsłabiej ocenionych w I etapie.

„Zasada ta ma zapobiegać składaniu do nas słabo przygotowanych wniosków. W przypadku HARMONII i MAESTRO praktycznie nigdy nie zdarzały nam się takie projekty, a nie chcielibyśmy ograniczać dobrym naukowcom możliwości powtórnego ubiegania się o finansowanie tylko dlatego, że inne projekty były lepsze” – podkreśla prof. Karoński.

Wnioski zawierające opis planowanych badań można składać w Narodowym Centrum Nauki do 15 września br. Ich merytorycznej oceny dokonają Zespoły Ekspertów NCN oraz recenzenci zewnętrzni w dwuetapowym procesie oceny. Wyniki konkursów będą znane w pierwszym kwartale 2013 roku.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019