15.12.2019
PL EN
09.08.2012 aktualizacja 09.08.2012

Krakowski KNOW pracować będzie nad medycyną zindywidualizowaną

Foto: Fotolia Foto: Fotolia

Krakowski Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący w zakresie medycyny otrzyma z budżetu państwa dodatkowe środki. "Chcemy wprowadzić nowy porządek i ład terapeutyczny oparty na medycynie zindywidualizowanej" - stwierdził w rozmowie z PAP przedstawiciel konsorcjum.

Konsorcjum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) oraz Instytutu Farmakologii PAN (IF PAN) otrzymało w lipcu status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Dzięki temu statusowi jednostka w ciągu 5 lat może otrzymać nawet 50 mln zł.

Jak w rozmowie z PAP zaznaczył dyrektor IF PAN, prof. Krzysztof Wędzony, na razie członkowie konsorcjum debatują nad priorytetami konsorcjum. Decyzje, na co dokładnie przeznaczyć środki dla KNOW, zostaną podjęte dopiero we wrześniu.

Na razie znany jest tylko pewien zakres działań, którymi konsorcjum chciałoby się zająć. "Chodzi nam o wdrożenie systemu medycyny zindywidualizowanej" - mówi dyrektor IF PAN i wyjaśnia, że kiedy stosuje się standardowe metody leczenia, pacjenci mogą różnie na nie reagować. Dla jednych dana terapia okazuje się skuteczna, a dla innych - nie. Prof. Wędzony wyjaśnia, że reakcję pacjenta na czynniki farmakologiczne determinuje background genetyczny. Naukowcom chodzi o to, żeby poznać ten background i opisać przypadki podatne na typowe terapie i przypadki nietypowe. "Przed przepisaniem danego leku mógłby być robiony taki profil indywidualny podatności (pacjenta - PAP) na poszczególne leki. Wyposażeni w poszczególne profile moglibyśmy z dużą pewnością przepisać takie, a nie inne leki" - wyjaśnia prof. Wędzony. W ten sposób można byłoby poprawić skuteczność leczenia.

"(W Polsce - PAP) istnieje już parę ośrodków, które takie próby podejmują. My chcielibyśmy zrobić to na dużą skalę i zaproponować nowy porządek w medycynie, jeśli chodzi o indywidualne leczenie" - zaznacza dyrektor IF PAN.

Jednostka flagowa planuje też specjalne działania skierowane do młodych naukowców. Są to m.in. szkolenia w technikach laboratoryjnych, warsztaty i wykłady prowadzone przez światowych ekspertów oraz studia doktoranckie. Opracowany ma być też system wsparcia młodych badaczy, w ramach którego m.in. finansowane mają być projekty kierowane przez młodych naukowców. "Chcemy, żeby po nas zostało grono wybitnych specjalistów" - podkreśla prof. Krzysztof Wędzony.

Jak wynika z informacji, którą PAP otrzymał od rzecznika UJ CM, Marcina Rogali, naukowcy obu jednostek tworzących KNOW współpracują od szeregu lat. Efektem tej współpracy jest ponad 100 prac naukowych opublikowanych w znanych czasopismach międzynarodowych. "Współpraca polega (przede wszystkim - PAP) na prowadzeniu wspólnych projektów badawczych, wspólnych grantów i wspólnych studiów doktoranckich" - dopowiada prof. Wędzony.

Jak poinformowano w komunikacie UJ CM, obszary działalności naukowej obu jednostek tworzących konsorcjum wzajemnie się dopełniają. Instytut Farmakologii PAN specjalizuje się m.in. w badaniach z dziedziny neurobiologii w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień lekowych, powstawania depresji, psychoz i reakcji na stres, mechanizmów działania leków przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych. Z kolei Wydział Lekarski zajmuje się szerokim zakresem badań, z naciskiem na medycynę regeneracyjną, badania mechanizmów powstawania chorób. WL UJ CM skupia się także nad nowymi możliwościami terapii schorzeń układu krążenia, chorób metabolicznych, zaburzeń immunologicznych i alergii.

Celem tego ośrodka naukowego jest rozwijanie współpracy naukowców, zajmujących się badaniami podstawowymi i klinicznymi tak, by nadać badaniom bardziej interdyscyplinarny charakter. W przyszłości konsorcjum zamierza stworzyć nowoczesny Ośrodek Medycyny Zindywidualizowanej.

Konsorcjum jest jednym z sześciu ośrodków badawczych, które otrzymały w lipcu tego roku status KNOW, przyznawany na pięć lat. W tym okresie najlepsze ośrodki badawcze mogą z budżetu państwa otrzymać dodatkowe finansowanie projakościowe.

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ tot/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019