15.12.2019
PL EN
17.08.2012 aktualizacja 17.08.2012

Stypendia studenckie dla dzieci z rodzin popegeerowskich

PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz PAP © 2012 / Wojciech Pacewicz

Dzieci z rodzin popegeerowskich, które są tegorocznymi maturzystami i dostały się na studia, mogą ubiegać się o pomoc stypendialną.

Wnioski o przyznanie stypendiów, których wysokość wynosi 500 zł miesięcznie, można składać do 24 sierpnia do oddziałów Agencji Nieruchomości Rolnych. Jak poinformował PAP Zdzisław Szymocha z olsztyńskiego oddziału agencji, kandydaci ubiegający się o pomoc stypendialną muszą być tegorocznymi maturzystami, muszą też zostać przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich na państwowej uczelni wyższej.

Kandydat do stypendium musi mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, a dochód w jego rodzinie nie może przekraczać 1050 zł netto.

Stypendia przeznaczone są dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w której przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny pracował w PPGR na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 2 lata.

Lista stypendystów będzie znana w połowie września. O przyznaniu stypendium i sposobie jego wypłaty decyduje Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, która o przyznaniu pomocy finansowej powiadomi zainteresowanego. Studenci będą mogli przeznaczyć pieniądze na wyżywienie, zakwaterowanie, zakup podręczników akademickich, odzieży i obuwia.

Jak ocenił Szymocha stypendia okazały się "niezwykle trafionym pomysłem na zachęcenie młodzieży ze środowisk popegeerowskich do kontynuowania nauki w szkołach wyższych". "Młodzież ze wsi i małych miasteczek coraz rzadziej podejmuje naukę na wyższych uczelniach" - uznał.

Według niego, tylko 1,8 proc. ludności wywodzącej się z tych środowisk ma wyższe wykształcenie, podczas gdy dyplomami wyższych uczelni legitymuje się 9,4 proc. mieszkańców miast.

Od 2002 do 2012 roku stypendia z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości otrzymało 7,2 tys. maturzystów, najwięcej z Warmii i Mazur - 1050, następnie z zachodniopomorskiego - 717, i pomorskiego 675. W tym roku stypendia w całej Polsce ma dostać 240 studentów.

Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości została założona w 1991 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości i polski Skarb Państwa. Jest finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz m.in. fundacje banków i instytucji ubezpieczeniowych działających w Polsce. Fundacja prowadzi programy stypendialne dla studentów z popegeerowskich wsi, przyznaje też stypendia doktoranckie i językowe. Wydaje książki z dziedziny ekonomii i zarządzania, organizuje konkursy dla studentów uczelni ekonomicznych oraz konferencje dotyczące problemów polskiej edukacji.

PAP - Nauka w Polsce

ali/ hes/

Copyright © Fundacja PAP 2019