15.12.2019
PL EN
06.11.2012 aktualizacja 06.11.2012

Resort nauki dofinansował badania wybitnych humanistów

Fot. Fotolia Fot. Fotolia

209 projektów naukowych ważnych m.in. dla polskiej literatury, historii i dziedzictwa narodowego otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na ten cel blisko 89 mln zł.

"Spośród nadesłanych 540 wniosków konkursowych, nagrodzono 209 projektów" - poinformowało MNiSW w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Pieniądze w tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) zostaną przeznaczone m.in. na dokończenie sejmowego wydania Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego, badania historyczne i inwentaryzacyjne poświęcone Cmentarzowi na Rossie w Wilnie czy dofinansowanie przekładów na języki obce monografii i publikacji poświęconych literaturze polskiej.

Zdaniem minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej nauki humanistyczne i społeczne mają nie mniejsze znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego kraju, niż dyscypliny przyrodnicze czy techniczne.

"Bez zrównoważonego rozwoju nauk nie byłoby bowiem postępu. To dlatego dwa lata temu ustanowiliśmy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, gwarantując finansowe wsparcie dla projektów naukowych o niepodważalnym znaczeniu dla naszego języka, literatury czy historii" – wyjaśnia minister.

W tegorocznej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dofinansowanie uzyskały projekty w trzech modułach: badawczym, wspierającym młodych humanistów oraz upowszechniającym wyniki polskich badań humanistycznych na świecie.

Dofinansowane badania będą realizowane przez polskich humanistów przez najbliższe lata. Przed ustanowieniem programu średnie nakłady na projekty badawcze w dziedzinach humanistycznych wynosiły ok. 15-19 mln zł rocznie.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki minister Kudrycka ogłosiła w listopadzie 2010 r. Jego budżet to prawie 200 mln zł. Dotychczas w programie sfinansowano projekty badawcze na ponad 110 mln zł.

Obejmuje on dziedziny takie jak: historia i archeologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofia i religioznawstwo, historia sztuki, bibliologia, archiwistyka, etnologia, antropologia kultury, muzykologia oraz te dziedziny, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami badawczymi.

Celem programu jest rozwijanie kierunków badawczych o istotnym znaczeniu dla kultury narodowej. Wszystkie działania realizowane w ramach programu powinny integrować polską humanistykę z humanistyką europejską, a w konsekwencji światową. Działalność NPRH ma też zapewnić młodym naukowcom specjalizującym się w badaniach humanistycznych najlepsze możliwości rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej na świecie.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019