05.12.2019
PL EN
08.01.2013 aktualizacja 08.01.2013

NCBR: połowa unijnych środków na naukę już rozdysponowana

Już ponad 9 mld zł z funduszy europejskich trafiło od 2007 r. na rzecz rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Stanowi to połowę unijnych środków przyznanych na ten cel do 2015 r. - poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się realizacja trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko, podpisano umowy o dofinansowanie na kwotę blisko 17 mld zł. Do tej pory beneficjenci programów otrzymali już 9,3 mld zł.

Połowa tej kwoty została przeznaczona na infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Drugą połowę stanowią z kolei nakłady na badania, prace badawczo-rozwojowe oraz rozwój dydaktyki i podnoszenie kompetencji kadry na polskich uczelniach - poinformowano na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Dzięki funduszom europejskim w całym kraju realizowanych mogą być tysiące projektów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Wśród takich projektów znalazła się budowa Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej, bezzałogowy samolot stratosferyczny Phoenix Instytutu Lotnictwa czy Fabryka Inżynierów na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jak podsumowują przedstawiciele NCBR, jednym z największych projektów jest Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów EIT+, które otrzymało dofinansowanie na kwotę 427 mln zł. Z kolei najszybciej powstało Centrum Wodne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, które zostało otwarte już w połowie 2010 r. \"Wszystkie te przedsięwzięcia świadczą o niezwykle wysokim potencjale polskiej nauki, a co więcej, połowa z nich realizowana jest z udziałem przedsiębiorców\" - komentują przedstawiciele NCBR.

Początkowo dystrybucja funduszy europejskich była zadaniem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale od 1 września 2011 roku rolę Instytucji Pośredniczącej pełni NCBR. Od tego czasu Centrum wypłaciło już ponad 3,5 mld złotych tych środków.

Szczegóły na stronie NCBR: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1755,polowa-unijnych-srodkow-na-nauke-juz-rozdysponowana.html

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019