05.12.2019
PL EN
23.01.2013 aktualizacja 23.01.2013

302 doświadczonych naukowców otrzymało europejskie granty

302 doświadczonych naukowców otrzymało w sumie 680 mln euro na realizację pionierskich badań od Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Nagrodzeni w programie „ERC Advanced Grants” poprowadzą swoje badania w 24 europejskich krajach.

"ERC Advanced Grants" trafiają do najlepszych badaczy dowolnej narodowości i w dowolnym wieku, którzy mieszkają w Europie lub mają ochotę się tutaj przeprowadzić. Powinni posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze oraz pozycję, która predestynuje do roli liderów w ich dziedzinach naukowych.

"Dzięki grantom, których wysokość dochodzi do 2,5 mln euro na projekt, wyróżnieni naukowcy razem ze swoimi zespołami będą mogli kontynuować pionierskie badania" – poinformowało we wtorek Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W rozstrzygniętej edycji konkursu ERC otrzymała 2300 wniosków o dotacje dla doświadczonych naukowców, czyli o 4,5 proc. więcej niż w zeszłym roku. Budżet na te dotacje również został nieznacznie zwiększony. Wzrosła też w niewielkim stopniu liczba naukowców, którym przyznano dotacje: z 294 do 302.

"Rada będzie nadal wybierać najlepszych naukowców. Oferowane przez nią fundusze przekładają się na odkrycia w nauce oraz na liczniejsze publikacje w uznanych czasopismach naukowych. Promowanie pionierskich badań na najwyższym szczeblu ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności Europy, dlatego zaproponowaliśmy zwiększenie budżetu Rady w ramach programu +Horyzont 2020+" – powiedziała unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn.

Kandydaci wybrani w ramach tegorocznej edycji programu „Advanced Grants” pochodzą z 32 różnych krajów. Najliczniej reprezentowane są Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i Włochy. Naukowcy będą realizować swoje projekty badawcze w ponad 160 instytucjach w 24 krajach UE.

Zaledwie 15 proc. wybranych kandydatów to kobiety, w zeszłym roku było to 12 proc. Średni wiek naukowców to 51 lat. W tegorocznej edycji 45 proc. wybranych propozycji dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 37 proc. – „nauk biologicznych”, a 18 proc. – „nauk społecznych i humanistycznych”.

Nagrodzone projekty obejmują szeroki zakres tematów. Jeden z naukowców wraz z swoim zespołem będzie pracował we Francji nad nowymi modelami wyjaśniającymi niektóre zjawiska fizyczne, takie jak nadprzewodnictwo. Zespół prowadzący badania na Łotwie, wykorzystując zdobycze technologii informatycznych, fizyki i matematyki, oceni zalety i ograniczenia urządzeń kwantowych. Kolejny grant trafi do naukowca pracującego we Włoszech, który dzięki wzbogaceniu dotychczasowych modeli o wskaźniki emocjonalne i psychologiczne sprawdzi, jak podmioty gospodarcze kształtują swoje podejście do swojego otoczenia i do innych podmiotów.

Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) stanowi pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. W latach 2007-2013 dysponowała budżetem w wysokości 7,5 mld euro, ale Komisja Europejska zaproponowała znaczne jego zwiększenie, do ponad 13 mld euro, w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” (lata 2014-2020).

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019