14.12.2019
PL EN
22.03.2013 aktualizacja 22.03.2013

Ogłoszono stypendystów Humboldta i wyniki konkursu HOMING PLUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta, a także rozstrzygnęła szóstą edycję programu HOMING PLUS w obszarze "bio, info, techno".

Oba programy zachęcać mają uczonych pracujących zagranicą do kontynuowania prac w Polsce.

Stypendium im. A. Humboldta jest skierowane do wybitnych niemieckich naukowców, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy, a program HOMING PLUS ma pomóc młodym uczonym, którzy pracowali lub pracują zagranicą, do kontynuowania badań w Polsce.

Laureatem szesnastej edycji stypendium im. Aleksandra von Humboldta został dr Stefan Stolte z Uniwersytetu w Bremie, który w Polsce prowadził będzie badania we współpracy z prof. Piotrem Stępnowskim z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Niemiecki naukowiec będzie realizował projekt pt. "Estimating and modelling the bioaccumulation potential of organic ions by in vitro and in silico methods – linking fundamental research with proactive hazard assessment using the case study of ionic liquids".

Drugi laureat stypendium im. Humboldta, dr hab. Timo Burster z Uniwersytetu w Ulm, będzie współpracował z prof. Michałem Zimeckim z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Realizować ma projekt badawczy pt. "Alteration and function of proteases during the process of immunosenescence". Każdy z badaczy spędzi w Polsce sześć miesięcy. Wysokość stypendium to 4 tys. euro miesięcznie.

Z kolei w konkursie HOMING PLUS wyłoniono już 16 zwycięzców w obszarze "bio, info, techno". Zwycięzcy otrzymają od FNP finansowanie w łącznej wysokości ponad 4,6 mln zł. Każdy ze zwycięzców konkursu ma otrzymać subsydium badawcze przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu (do 80 tys. zł rocznie) oraz stypendium naukowe (5 tys. zł miesięcznie). Projekty realizowane w ramach programu trwają od roku do dwóch lat.

Program HOMING PLUS w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W programie mogą brać udział także przedstawiciele innych nauk (w tym humanistycznych i społecznych). Projekty niemieszczące się w zakresie Bio, Info, Techno są finansowane ze środków własnych Fundacji - na razie jeszcze nie zostały ocenione, wyniki tej części konkursu zostaną ogłoszone na przełomie marca i kwietnia.

Tymczasem trwa jeszcze nabór do kolejnej, ostatniej edycji programu HOMING PLUS. Termin składania wniosków upływa 29 marca. Konkurs ten jest skierowany tylko do osób reprezentujących dziedziny bio, info, techno.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ agt/

Copyright © Fundacja PAP 2019