15.12.2019
PL EN
09.04.2013 aktualizacja 09.04.2013

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w poniedziałek w Warszawie nominacje profesorskie 59 przedstawicielom świata nauki i sztuki.

Akty nominacyjne otrzymali:

1. Joanna BARŁOWSKA - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

2. Bogdan BOCHENEK - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

3. Tadeusz BORUTA - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Rzeszowski

4. Krzysztof CHEŁMIŃSKI - profesor nauk matematycznych, Politechnika Warszawska

5. Aleksander CHŁOPECKI - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski

6. Tomasz DOBSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

7. Tomasz DREWA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8. Barbara DUNIN-KĘPLICZ - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Warszawski

9. Stanisław DYMEK - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

10. Zbigniew DZIUBIŃSKI - profesor nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

11. Stanisław FEDOROWICZ - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański

12. Sławomir FIJAŁKOWSKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

13. Kazimierz GARBULEWSKI - profesor nauk technicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

14. Zbigniew GÓRAL - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Łódzki

15. Jolanta GROMADZIŃSKA - profesor nauk medycznych, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

16. Bożena GRONOWSKA - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17. Witold GRZEGOŻEK - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

18. Piotr GRZESZCZUK - profesor nauk matematycznych, Politechnika Białostocka

19. Zbigniew KAMIŃSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

20. Henryk KAPROŃ - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska

21. Ryszard KATULSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska

22. Andrzej KĘSY - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiegow Radomiu

23. Waldemar KITLER - profesor nauk społecznych, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

24. Krzysztof KNITTEL - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

25. Andrzej KOCHAŃSKI - profesor nauk medycznych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

26. Anna KOZUB - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu

27. Jan KUBICA - profesor nauk technicznych, Politechnika Śląska w Gliwicach

28. Janusz KUCHARSKI - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

29. Jerzy KUCZKOWSKI - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny

30. Jan KUKUŁA - profesor sztuk plastycznych, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

31. Zbigniew KULKA - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska

32. Czesław KUNCEWICZ - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka

33. Jarosław KWECLICH - profesor sztuk plastycznych, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

34. Edmund LORENCOWICZ - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

35. Andrzej MARSZAŁEK - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

36. Ksiądz Józef MIKOŁAJEC - profesor nauk teologicznych, Uniwersytet Opolski

37. Kamal MORSHED - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

38. Stanisław NAGY - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

39. Stanisław NOSAL - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

40. Dorota NOWAKOWSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

41. Renata NURZYŃSKA-WIERDAK - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

42. Piotr RIESKE - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

43. Andrzej RUSEK - profesor nauk technicznych, Politechnika Częstochowska

44. Piotr RUTKOWSKI - profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

45. Andrzej SKOCZYLAS - profesor nauk prawnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

46. Andrzej SOBCZAK - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

47. Maciej SOSNOWSKI - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

48. Barbara STEINBORN - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

49. Krzysztof ŚLOSAREK - profesor nauk medycznych, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

50. Beata ŚREDNIAWA - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

51. Eugeniusz TARASÓW - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

52. Franciszek TOMASZEWSKI - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska

53. Yuriy TOMILOV - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

54. Jerzy WALOCHA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

55. Mirosław WCIŚLIK - profesor nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

56. Ewa WEINERT-RĄCZKA - profesor nauk technicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

57. Rafał WIŚNIOWSKI - profesor nauk technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

58. Klaudiusz WÓJCIK - profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

59. Dariusz ZMARZŁY - profesor nauk technicznych, Politechnika Opolska

PAP - Nauka w Polsce

lt/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019