05.12.2019
PL EN
10.05.2013 aktualizacja 10.05.2013

MNiSW rozbudowuje informatyczny system POL-on

Stworzenie Polskiej Bibliografii Naukowej, rejestru nieruchomości uczelni publicznych oraz zbieranie informacji dotyczących patentów i publikacji polskich uczonych – planuje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rozbudowywanego systemu POL-ON.

Plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na informatyzację systemu szkolnictwa wyższego i nauki przedstawiła podsekretarz stanu prof. Maria Orłowska w czwartek, podczas posiedzenia Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

„Do 2010 roku nie było systemu, który w sposób profesjonalny integrowałby informacje pochodzące z ponad 430 uczelni, instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych” – powiedziała w czwartek wiceminister nauki.

Dane te zintegrował dopiero system POL-on, który zawiera m.in.: rejestr uczelni publicznych i niepublicznych, informacje o wszystkich kierunkach studiów, o uprawnieniach jednostek do nadawania jednostek naukowych. „POL-on po raz pierwszy daje dokładne dane dotyczące studentów, uaktualniane przez uczelnie zgodnie z kalendarzem roku akademickiego” – podkreśliła podsekretarz stanu w MNiSW.

Wyjaśniła, że MNiSW ciągle rozwija system POL-on, a do końca roku 2013 planuje uruchomienie modułu, dotyczącego nieruchomości uczelni publicznych. „Zależy nam na tym, by popatrzeć na stan nieruchomości, na typ sal i ich sposób wykorzystania” – opisała Orłowska.

Resort nauki planuje też zbieranie informacji dotyczących patentów i publikacji. „Chcemy doprowadzić do takiego stanu, by każda praca naukowa, która jest opublikowana przez polskiego naukowca była zarejestrowana. Byśmy wiedzieli o istnieniu tej pracy, miejscu jej publikacji, a w zależności od tego, czy jest umowa o otwartym dostępie, można było przeczytać cały tekst tej pracy” – powiedziała prof. Orłowska.

Wyjaśniła, że takiego źródła w tej chwili nie ma. „By uzyskać informację ile prac i jakich opublikował dany instytut czy jakaś indywidualna osoba, potrzebne byłyby żmudne poszukiwania po wielu bazach, które są zupełnie rozłączne” – dodała.

Stworzenie takiego systemu wymaga jednak ścisłej współpracy z bibliotekami. „Jutro mamy spotkanie, które ostatecznie ustala architekturę tego co określamy mianem PBN, czyli Polskiej Bibliografii Naukowej. Wypełnienie jej danymi zabierze trochę czasu, ale infrastruktura informatyczna już istnieje” – wyjaśniła wiceminister nauki.

MNiSW planuje też zbudowanie rejestru wszystkich dyplomów wydawanych przez uczelnie. „Chcemy rejestrować numer dyplomu, numer jego wydania, ukończony kierunek” – zaznaczyła wiceminister nauki.

Orłowska wyjaśniła, że do roku 2010 uczelnie posiadały swoje własne systemy informatyczne. „Kiedy trzeba było podjąć jakąkolwiek decyzję, to jedynym źródłem informacji była indywidualna prośba rozesłana do uczelni i długie oczekiwanie na odpowiedź, a jakość danych była nie do zweryfikowania. Nie mając podstawowych danych, na których można byłoby polegać, trudno było oceniać wpływ inwestycji, zwiększenia nakładów na naukę” – powiedziała Orłowska.

PAP - Nauka w Polsce

ekr/ ula/

Copyright © Fundacja PAP 2019